Pakiet assistance dla fotowoltaiki w ERGO Hestii

 

Pakiet assistance dla fotowoltaiki w ERGO Hestii został uznany produktem miesiąca Gazety Ubezpieczeniowej.

 

Ubezpieczenie zapewnia organizację i pokrycie kosztów udzielenia natychmiastowej pomocy w przypadku wystąpienia zdarzeń skutkujących zakłóceniem lub przerwą w działaniu instalacji fotowoltaicznych takich jak:

  • zdarzenia losowe, w tym upadek drzewa i warunki atmosferyczne
  • awarie
  • wandalizm
  • kradzież

Usługi polegają na diagnostyce i stwierdzeniu przyczyn awarii oraz późniejszej naprawie lub wymianie uszkodzonych części.

Ponadto w ramach pakietu wykonywane są takie czynności jak usuwanie gniazd ptaków i owadów oraz trwałych zabrudzeń, które nie ulegają samooczyszczeniu w trakcie opadów atmosferycznych.

 

Suma ubezpieczenia dla każdej instalacji wynosi 8 tysięcy złotych. Pakiet jest oferowany dla instalacji montowanych przez firmę Erato Energy.

 

Bardzo nas cieszy, że innowacyjny pakiet ERGO Hestii został doceniony przez ekspertów z zakresu instalacji fotowoltaicznych.