Centrum Pomocy Osobom Poszkodowanym (CPOP)

 

W ramach ochrony ubezpieczeniowej w OC komunikacyjnym ERGO Hestia gwarantuje poszkodowanym w wypadkach nie tylko rekompensatę finansową, ale również pomoc w powrocie do zdrowia w ramach kompleksowego programu realizowanego przez Centrum Pomocy Osobom Poszkodowanym (CPOP).

 

Pomoc nie tylko finansowa.

Posiadając ubezpieczenie komunikacyjne w ERGO Hestii zabezpieczasz więc potencjalnych poszkodowanych w spowodowanym przez siebie wypadku nie tylko od strony finansowej. Dzięki CPOP będą oni mogli skorzystać z pomocy zespołu ekspertów,  którzy zajmą się organizacją diagnozowania i leczenia oraz późniejszą ich rehabilitacją. Jest to zarówno pomoc organizacyjna jak i medyczna oraz pomoc w powrocie do codziennego życia, włącznie z aktywizacją zawodową.

 

Z moralnego punktu widzenia OC w ERGO Hestii wraz z CPOP wypełnia więc oczekiwania z jakimi wiąże się istota obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych. Nie chodzi w nich przecież jedynie o rekompensatę finansową za doznany uszczerbek na zdrowiu, lecz również o umożliwienie poszkodowanym w wypadku odzyskania zdrowia i sprawności w jak najszerszym możliwym zakresie.

 

OC chroni nie tylko osoby trzecie.

Pamiętajmy też, że poszkodowanym z ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu w spowodwanym przez niego wypadku nie musi być tylko obca osoba. Przecież bardzo często podróżujemy z rodziną. Wtedy ochrona i opieka oferowana przez ubezpieczyciela obejmuje bezpośrednio bliskich sprawcy, a więc pośrednio również jego.

 

Warto więc mieć dobre OC zarówno ze względów etycznych jak i praktycznych.

 

Program ten jest całkowicie bezpłatny dla poszkodowanych, nie ponoszą oni żadnych kosztów związanych z rehabilitacją. Płaci za nią ERGO Hestia.