Drony w likwidacji szkód

 

ERGO Hestia używa bezzałogowych statków powietrznych (tzw. dronów) do szybkiego zbierania danych o zdarzeniu ubezpieczeniowym. Dzięki temu można szybciej przystąpić do oceny zniszczeń i likwidacji szkód np. po rozległym pożarze czy powodzi.

 

Drony mogą pracować wszędzie tam, gdzie pomocna i możliwa jest obserwacja obiektów lub terenu z powietrza, a dostęp jest utrudniony lub w danej chwili niemożliwy. Są szczególnie pomocne w przypadku szkód "dachowych" i pożarów obiektów wielkopowierzchniowych oraz takich zdarzeń jak gradobicie czy wystąpienie powodzi na rozległym terenie. Użycie bezzałogowych urządzeń latających zwiększa również bezpieczeństwo likwidatorów i specjalistów, którzy mogą oszacować szkodę na podstawie zdjęć, materiałów video czy analizy 3D.

 

Technologia przyspiesza więc i ułatwia proces likwidacji szkód, a więc skraca czas między powstaniem szkody, a wypłatą odszkodowania, czyli faktyczną pomocą finansową dla poszkodowanych.