Home Assistance w ERGO Hestii

 

ERGO Hestia stale monitoruje rodzaj szkód występujących w poszczególnych okresach oraz porach roku i dzięki temu może kształtować ofertę zgodną z potrzebami i oczekiwaniami klientów. Efektem tych działań są m.in. ubezpieczenia Assistance, dostępne w pakietach ERGO, które mogą okazać się szczególnie pomocne w przypadku typowych zimowych zdarzeń.

 

Z pomocy w ramach Home Assistance można skorzystać m.in. w razie awarii pieca czy kotła grzewczego, nieszczelności/awarii instalacji centralnego ogrzewania, zamarznięcia zamków, awarii siłowników w bramie czy uszkodzeń dachu spowodowanych zalegającym śniegiem. Pamiętajmy też o sytuacjach, które zdarzają się przez cały rok, ale nasilają w okresie zimowym czyli np. awarie hydrauliczne, gdy natychmiastowa pomoc hydraulika realizowana przez pracowników centrum pomocy assistance może zapobiec naprawdę dużym szkodom i problemom.

 

Ubezpieczenie SOS Assistance w ERGO Hestii gwarantuje z kolei zakwaterowanie nie tylko w przypadku utraty dachu nad głową na skutek np. pożaru, ale również w przypadku kradzieży z włamaniem. Dzięki temu poszkodowani nie muszą spędzać nocy w obrabowanym mieszkaniu, a mienie przez ten czas będzie dozorowane.

 

Kolejnym składnikiem pakietu usług asystenckich jest ubezpieczenie Medical Assistance, dzięki któremu można skorzystać z domowej wizyty lekarskiej, dowozu leków lub sprzętu medycznego. Pomoc medyczna organizowana jest do każdego miejsca w Polsce, w którym akurat przebywa ubezpieczona osoba.

 

Warto więc rozszerzyć swoje ubezpieczenie mieszkania lub domu o odpowiednio dobrany pakiet usług Assistance, w razie nagłego zdarzenia zdać się na fachową pomoc asystorów ERGO Hestii i mieć poprostu "problem z głowy".