ERGO 4 nowa odsłona pakietu życiowego w Hestii

 

Ubezpieczenie na życie w ERGO Hestii  - pakiet ERGO4, dzięki ostatnim zmianom i rozszerzeniu zakresu ochrony, umacnia pozycję innowacyjnego produktu na rynku ubezpieczeń życiowych.

 

ERGO 4 wyróżnia się długością okresu ubezpieczenia do 100 roku życia oraz kontynuacją umów dodatkowych do 85 r.ż ( Global Doctors) i do 70 r.ż . (Poważne zachorowania). Każda umowa dodatkowa mogła być zawarta niezależnie, co w praktyce oznaczało możliwość rozszerzenia ochrony osobom posiadającym ubezpieczenie na życie. Po ostatnich zmianach, ERGO 4 jeszcze lepiej odpowie na potrzeby klientów.

 

Warto wymienić te zmiany :

 

 1. Ubezpieczenie życia / suma ubezpieczenia :
  • Do 70 lat -bez limitu
  • Od 71 do 75 lat – 1 mln zł
  • Od 76 do 80 lat – 500 tyś.zł
  • Od 81 do 100 lat – 50 tyś.zł
  • Ubezpieczenie na życie NW do 2 mln zł do 70 roku życia oraz tylko 3 wyłączenia odpowiedzialności
  • Zawody podwyższonego ryzyka oraz zawody niebezpieczne w zakresie.
 2. Uszkodzenie ciała NW
  • Świadczenia za złamania kości liczone od 1% SU
  • SU do 200 tyś .zł
  • kontynuacja do 70. roku życia.
 3. Uszczerbek na zdrowiu NW dla dorosłych i dzieci
  • To nowe ubezpieczenie dostępne w wariancie *** (III) jako rozszerzenie do Niezdolności do pracy, Poważnego zachorowania, Zdrowia dziecka.
  • Katalog niemal 900 uszczerbków na zdrowiu, m.in.: zwichnięcia, skręcenia, wybicia zębów, blizny.
  • Assistance w przypadku wypłaty min. 10% SU z tytułu uszczerbku. To oznacza, że klient otrzyma wypłatę świadczenia oraz dostęp do Assistance. Dodatkowe 10% SU klient może wykorzystać, przez 3 lata, na usługi medyczne: konsultacje ze specjalistami, badania, opiekę domową, rehabilitację i inne. Nie stosujemy limitów na poszczególne rodzaje usług. W razie wyczerpania limitu, klient może nadal korzystać z organizacji usług. Koszty organizacji pozostają po stronie ERGO Hestii, a klient ponosi jedynie koszt samych usług.
  • Wypłata świadczeń do 200% SU.
  • Precyzyjnie określony % SU do wypłaty za doznane uszczerbki.
  • Wypłata podwójnego świadczenia za uszczerbki od 75% SU.
  • Umowa dla dorosłych - SU do 200tyś. i kontynuacja do 70 r.ż
  • Umowa dla dzieci SU do 100 tyś. i kontynuacja do 25 r.ż.
 4. Niezdolność do pracy
  Umowa, która dotychczas miała najszerszy zakres ochrony ( wariant III), ponieważ zapewniała wypłatę świadczenia z powodu choroby i NW (nieszczęśliwy wypadek) oraz rentę miesięczną wypłacaną w przypadku czasowej niezdolności do pracy ( min. 24 miesiące) zarówno z powodu choroby jak i NW, dodatkowo może zostać rozszerzona o Uszkodzenie ciała NW albo Uszczerbek na zdrowiu NW z pakietem usług Allservice Assistance.
 5. Poważne zachorowanie dorosłej osoby
  • Nowa, wyższa Suma Ubezpieczenia do 1 mln
  • Zakres umowy został rozszerzony o pakiet usług Allservice Assistance, który będzie wspierał powrót do zdrowia ubezpieczonej osoby
  • Działanie Allservice Assistance jest bardzo innowacyjne, ponieważ limitem jest 10% SU czyli max.100 000 zł.
  • Dodatkowe 10% SU klient może przez 3 lata wykorzystać na usługi medyczne: konsultacje ze specjalistami, badania, opiekę domową, rehabilitację i inne. Nie stosujemy limitów na poszczególne rodzaje usług. Oznacza to, że wypłacamy klientowi 100% SU z tytułu poważnego zachorowania, a po wypłacie świadczenia dodatkowo pokrywamy koszty usług assistance
 6. Poważne zachorowanie dziecka.
  • Zakres umowy został rozszerzony o pakiet usług Allservice Assistance, który będzie wspierał powrót do zdrowia i jest to dodatkowe 10% SU w tej samej cenie.

 

Przedstawiamy nowe umowy dodatkowe:
Operacje chirurgiczne i Leczenie szpitalne dla dorosłych i dzieci.

 

 1. Operacje chirurgiczne
  • W otwartym katalogu operacji jest 600 operacji chirurgicznych sklasyfikowanych w 5 grupach, które determinują wysokość wypłaty świadczenia: 100%,75%,50%,25%, 10%SU.
  • Za zabiegi nieskalsyfikowane i nie wyłączone z OWU wypłata wynosi 10%SU.
  • Jeśli wystąpią powikłania pooperacyjne w okresie 30 dni od operacji nastąpi kolejna wypłata dodatkowej SU, która stanowi 30% wypłaconego świadczenia za daną operację.
  • Umowa kontynuowana do 70 r.ż. dla dorosłych i do 25 r.ż dla dzieci.
  • Max. Suma ubezpieczenia dla dorosłych 50 tyś. , a dla dzieci 25 tyś.
 2. Leczenie szpitalne
  • Wypłata świadczenia nastąpi niezależnie od przyczyny leczenia szpitalnego. W zakresie jest leczenie w celach diagnostycznych na SOR.
  • Wypłata świadczenia stanowi 50% lub 100 % i jest uzależniona od długości pobytu w szpitalu. (wypłata 50% SU przy pobycie od 7 do 13 dni albo wypłata 100% SU przy pobycie min. 14 dni).
  • Wybór SU :
   • Dla dorosłej osoby 5 tyś.lub 10 tyś., a dla dziecka 2600 lub 5 tyś. zł.
   • Umowa kontynuowana do 70 r.ż. dla dorosłych i do 25 r.ż dla dzieci.

 

Podsumowanie :

 

Umowy dla osób dorosłych :

Ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie na życie NW, uszczerbek na zdrowiu NW, uszkodzenie ciała i trwałe inwalidztwo, poważne zachorowania, operacje chirurgiczne i pobyt w szpitalu oraz Global Doctors.

 

Umowy dla dziecka:
Uszczerbek na zdrowiu NW, poważne zachorowania, operacje chirurgiczne i pobyt w szpitalu oraz Global Doctors.

 

Zachęcamy do kontaktu z naszymi doradcami w celu poznania indywidualnej oferty dopasowanej do Twoich potrzeb w nowym pakiecie ERGO 4 w ERGO Hestii.