ERGO Hestia otrzymała certyfikat EMAS

 

EMAS (EcoManagement and Audit Scheme) to certyfikat przyznawany przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska potwierdzający, że ubezpieczyciel spełnia najwyższe standardy w zakresie ochrony środowiska i prowadzi działalność zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju.

 

ERGO Hestia jest pierwszym ubezpieczycielem w Polsce wpisanym do rejestru organizacji objętych systemem EMAS. Certyfikat został przyznany w wyniku audytu systemu zarządzania środowiskowego. To potwierdza, że troska o środowisko ma w Hestii charakter ciągły i jest wynikiem realizacji długoterminowej strategii w tym zakresie.

 

Ponieważ działania i inicjatywy firmy w zakresie ochrony środowiska zostały zbadane przez niezależnych, zewnętrznych audytorów, certyfikat ma również znaczenie biznesowe, dodatkowo budując wiarygodność ERGO Hestii w zakresie odpowiedzialności środowiskowej i zrównoważonego rozwoju.

 

ERGO Hestia od dawna aktywnie działa na rzecz ochrony środowiska prowadząc liczne inicjatywy i akcje w tym zakresie. Jednym z wielu przykładów jest pasieka założona na dachu biurowca firmy, klauzula zielonej odbudowy w ramach ubezpieczeń majątku dla firm, konkurs na najbardziej ekologiczne uzdrowisko (EKO HESTIA SPA), czy możliwość otrzymania na zawsze roweru zamiast czasowego auta zastępczego w ramach usługi Car Assistance.