Jak często należy wykonywać przeglądy instalacji w budynkach

 

Brak okresowych przeglądów instalacji to jedna z najczęstszych przyczyn pożarów w budynkach mieszkalnych. Czy pamiętasz o regularnej kontroli przewodów kominowych, instalacji gazowej czy elektrycznej? Dowiedz się, jak często powinieneś wykonywać obowiązkowe przeglądy w domu lub w mieszkaniu. Zadbaj o bezpieczeństwo swoje i najbliższych.

 

Sprawdzanie stanu poszczególnych instalacji w domach i mieszkaniach to temat, którym warto się zająć szczególnie w okresie jesienno-zimowym. W 2021 roku zaobserwowano aż 57% wzrost w szkodach pożarowych w okresie grzewczym względem okresu letniego.

 

Przeglądy techniczne plus dobra polisa na dom lub mieszkanie = bezpieczeństwo

Kontrola stanu technicznego instalacji elektrycznych, intalacji gazowej oraz sprawdzenie drożności i ewentualne czyszczenie przewodów kominowych to tylko niektóre z obowiązków właściciela lub zarządcy budynku mieszkalnego. Zostały one określone przede wszystkim w art. 62 ustawy Prawo budowlane. Z doświadczenia wiemy jednak, że wiedza na ten temat nie jest powszechna. Właśnie dlatego przypominamy o głównych obowiązkach do których należą:

 • Kontrola przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych) przynajmniej raz w roku oraz regularne czyszczenie komina i wentylacji:
  • raz na 3 miesiące dla palenisk opalanych paliwem stałym
  • raz na 6 miesięcy dla paleinisk opalanych paliwem płynnym lub gazowym
 • Kontrola stanu technicznego kotłów, która w zależności od ich wydajności oraz surowca jakim są opalane powinna być przeprowadzana odpowiednio raz na 2, 4 lub 5 lat.
 • Raz w roku należy przeprowadzić kontrolę instalacji gazowej oraz kuchenek gazowych. Uszkodzona instalacja gazowa to śmiertelne zagrożenie dla domowników.
 • Kontrola instalacji elektrycznej co najmniej raz na 5 lat powinna zapobiec niebezpiecznym sytuacjom, takim jak pożar będący wynikiem zużytej lub niesprawnej instalacji.

Kontrolę powinna przeprowadzić osoba o odpowiednich kwalifikacjach i z odpowiednimi uprawnieniami do konkretnej kontrolowanej instalacji. Zadbaj również o to, żeby technik zostawił dokument potwierdzający kontrolę opatrzony odpowiednią datą, a zalecenia pokontrolne, o ile występują jakieś nieprawidłowości, należy jak najszybciej wdrożyć i usunąć wykryte usterki. Regularne przeglądy i sprawne instalacje w budynku wraz z odpowiednią polisą ubezpieczeniową na dom lub mieszkanie, to niezbędne elementy prowadzące do bezpieczeństwa Twojego i Twoich bliskich.

 

3 główne elementy, które pozwalają zapobiegać szkodom i zabezpieczyć się finanasowo gdyby jednak do szkody doszło:

 • Dbałość o stan techniczny budynku lub mieszkania oraz znajdujących się w nich instalacji poprzez ich regularne przeglądy i serwis
 • Polisa ubezpieczeniowa na mieszkanie lub dom z odpowiednim zakresem
 • Odpowiednio wysoka i aktualizowana o inflację suma ubezpieczenia domu lub mieszkania oraz znajdujących się w nim przedmiotów i wyposażenia, która zapewni możliwość odtworzenia majątku zniszczonego lub utraconego w razie szkody.

 

Zachęcamy do kontaktu z naszymi doradcami w celu poznania szczegółów kompleksowej oferty ubezpieczeń domów i mieszkań w STU ERGO Hestia S.A.