Sponsoring hali ERGO Arena

 

ERGO Hestia podpisała kolejną umowę partnerską na sponsoring tytularny ERGO ARENY do 2025 roku. ERGO Hestia jest sponsorem tytularnym hali od momentu jej powstania 10 lat temu.

 

 

ERGO ARENA to obiekt zlokalizowany na granicy Gdańska i Sopotu, niemal na przeciwko głównej siedziby ERGO Hestii - linia graniczna pomiędzy miastami przebiega dokładnie przez jej środek. W hali miało miejsce wiele ciekawych wydarzeń sportowych i kulturalnych zarówno o krajowej jak i światowej randze.

 

Oprócz przedłużenia umowy partnerskiej ERGO Hestia zaproponowała także dodatkowe rozwiązania, w tym rozbudowę stref rowerowych wyposażonych w stacje naprawcze, budowę stref parkowania dla samochodów elektrycznych oraz stref wi-fi. Projekty te są wynikiem realizowanej od lat przez ERGO Hestię strategii proekologicznej i zrównoważonego rozwoju, które znajdują odzwierciedlenie w działaniach firmy i jej praconików na rzecz ochrony środowiska, zarówno wewnątrz organizacji jak również w jej bliższym i dalszym otoczeniu.