Ubezpieczenie podróżne w ERGO Hestii z szerszym zakresem

 

Nowy, szerszy zakres ochrony ubezpieczeniowej w pakiecie ERGO Podróż. Prezentujemy aż siedem zmian poprawiających jakość pakietu podróżnego w Hestii.

 

Wszystkie wymienione poniżej zmiany wychodzą naprzeciw oczekiwaniom klientów, poprawiają zakres świadczeń, a co za tym idzie zwiększają bezpieczeństwo i komfort w razie potrzeby skorzystania z polisy:

 

  • Wyższa suma ubezpieczenia w III Wariancie ERGO Podróż - 3 000 000 zł.
  • Ochrona w ramach NNW rozpoczyna się z momentem faktycznego rozpoczęcia podróży - ochroną objęte są następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych również na terenie Polski 24 godziny przed jej opuszczeniem i 24 godziny po powrocie do kraju.
  • Pokrycie kosztów zakwaterowania, posiłków i transportu powrotnego do miejsca zamieszkania w kwocie do 10 000 zł na jednego ubezpieczonego w związku z odbywaniem przymusowej kwarantanny z powodu narażenia na zakażenie Sars–CoV–2.
  • Limit odpowiedzialności  w przypadku opóźnienia lub odwołania środka transportu, (np. samolotu) podwyższony do 1 000 zł. Ubezpieczenie pokrywa koszty wyżywienia i zakwaterowania, jeśli nie pokryje ich przewoźnik.
  • Teraz obejmujemy ochroną wskazane choroby bez konieczności wykupywania rozszerzenia o „Choroby przewlekłe”. Ubezpieczenie pokryje koszty związane ze zdarzeniami będącymi następstwem zdiagnozowanych chorób, takich jak: alergia, astma oskrzelowa, cukrzyca wszystkich typów, depresja, dyskopatia, insulinooporność, miażdżyca, nadczynność tarczycy, niedoczynność tarczycy, nadciśnienie, otyłość, o ile klient stosuje się do zaleceń swojego lekarza prowadzącego.

 

Skontaktuj się z nami w celu poznania szczegółów oferty ubezpieczeń ERGO Hestii na czas podróży w tym pakietu ERGO Podróż.