Pakiet ERGO Biznes przeznaczony jest dla małych i średnich firm o majątku nieprzekraczającym 15 mln zł. Można w nim ubezpieczyć zarówno flotę aut firmowych jak i pojedyncze samochody oraz nieruchomości, wyposażenie, sprzęt elektroniczny, środki obrotowe oraz ryzyko odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej działalności (OC firmy).

 

Dzięki szerokiemu zakresowi oferowanych ryzyk pakiet ERGO Biznes umożliwia kompleksowe ubezpieczenie mienia firmowego od:

 • pożaru, zalania i innych zdarzeń losowych oraz w zakresie All risk
 • kradzieży z włamaniem i rabunku
 • odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzoną działalnością i wytwarzanymi produktami oraz oferowanymi usługami
 • wandalizmu i graffiti
 • wszelkich szkód w sprzęcie elektronicznym w tym od upadku lub uszkodzenia oraz wadliwej obsługi: komputerów, smartfonów, serwerów, elektroniki
 • od stłuczenia: szyb, oszkleń, witryn, lad chłodniczych, szyldów, kasetonów, wyświetlaczy LED, luster ...
 • ryzyk cybernetycznych

 

W pakiecie ERGO Biznes, od powyższych ryzyk można ubezpieczyć m.in.:

 • budynki, budowle, lokale usługowe, biurowe, handlowe.
 • nakłady inwestycyjne/adaptacyjne w lokalach wynajmowanych
 • wyposażenie biur, lokali usługowych, sklepów, magazynów ...
 • sprzęt elektroniczny - stacjonarny i przenośny
 • środki obrotowe - towar w magazynie lub/i transporcie
 • środki pieniężne w kasie i w transporcie
 • przedmioty powierzone w celu wykonania usługi
 • mienie pracowników przechowywane w firmie
 • witryny, neony, reklamy świetlne i inne przedmioty ze szkła (np. lady chłodnicze)
 • skutki ataku hakerskiego i wycieku danych osobowych
 • instalacje fotowoltaiczne
 • NNW pracowników

 

Dodatkowo można wykupić pakiet usług Biznes Assistance, Assiatnce medyczny, informacyjny oraz wybrane klauzule dodatkowo rozszerzające zakres ubezpieczenia, które pozwolą na dopasowanie ochrony do indywidualnych potrzeb każdej firmy.

 

Dzięki kompleksowemu ubezpieczeniu firmy w jednym pakiecie ERGO Biznes klient zyskuje lepszą kontrolę i wygodę w zarządzaniu ryzykiem oraz:

 • szeroki zakres OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, w tym OC za produkt, delikt i kontrakt
 • klauzule dodatkowe dostosowane do potrzeb danego biznesu
 • objęcie ochroną wyposażenia, które planuje kupić w trakcie trwania polisy
 • odpowiedzialność za szkody w środkach obrotowych powstałe na skutek podwyższenia się temperatury w urządzeniach chłodniczych
 • niższą składkę za kolejne ryzyka przy rozszerzaniu zakresu ubezpieczenia
 • dodatkowe zniżki na ubezpieczenia komunikacyjne samochodów firmowych
 • zniżki za bezszkodową kontynuację
 • zniżki na inne ubezpieczenia oferowane przez ERGO Hestię

 

Pakiet ERGO Biznes to doskonałe narzędzie pomagające w zapewnieniu ochrony i ciągłości działalności operacyjnej firmy oraz zarządzaniu wszystkimi firmowymi ubezpieczeniami.

 

Dobra ochrona ubezpieczeniowa w połączeniu z pomocą doświadczonego doradcy pomoże pokonać nieoczekiwane trudności związane ze szkodami, które niestety losowo występują.

 

Dlatego zachęcamy do kontaktu z naszym biurem w celu poznania szczegółów oferty.