Klienci Ergo Hestii mają od niedawna możliwość zawierania polis ubezpieczeniowych zdalnie, bez podpisu. Do skorzystania z usługi potrzebna jest aktywacja eKonta ubezpieczeniowego oraz kontakt z wybranym agentem. iOfertę, na życzenie i po uzgodnieniu szczegółów z klientem, przygotowuje agent. Klient otrzymuje na wskazany adres email informację o iOfercie.

 

Jeżeli klient nie posiada jeszcze aktywnego ekonta, informacje potrzebne do jego aktywacji, wraz z jednorazowym hasłem, również znajdą się w tej wiadomości email.

 

Otrzymana wiadomość email zawiera następujące informacje:

  • Numer i nazwę Agencji obsługującej ubezpieczenie
  • Numer iOferty
  • Link do eKonta
  • Dane do logowania wraz z jednorazowym hasłem - dla klienta, który nie ma jeszcze aktywnego eKonta

 

Klient może zapoznać się z iOfertą po przejściu do zakładki Oferty w eKoncie. Musi także zapoznać się i zaakceptować klauzulę o informacji handlowej.

Oferta ważna jest przez 7 dni od momentu przesłania jej na eKonto klienta, nie dłużej jednak niż do dnia rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej.

 

Klient może otrzymaną iOfertę zaakceptować lub odrzucić:

  • Akceptacja oferty jest równoznaczna z podpisaniem polisy i wymaga zaznaczenia obowiązkowych oświadczeń. O wystawieniu polisy klient zostanie poinformowany w emailu zawierającym numer polisy oraz plik PDF z obrazem polisy. iOferta pojawia się w eKoncie w zakładce Polisy z nadanym numerem polisy i można ją wydrukować oraz dokonać płatności.
  • Odrzucenie iOferty, przy jednoczesnym wskazaniu przyczyny odrzucenia, oznacza usunięcie jej z eKonta.
  • Jeżeli klient i agent nie wykonają żadnej operacji przed upływem ważności iOferty, zostanie ona usunięta z eKonta.

 

Powyższa metoda pozwala na zdalne skonsultowanie oferty z agentem, wypracowanie odpowiedniego zakresu ochrony i zawarcie polisy z agentem ubezpieczeniowym za pośrednictwem Internetu. Dzięki temu klienci Ergo Hestii zachowują gwarancję fachowej i bezpośredniej obsługi, zyskując jednocześnie możliwość wygodnego sposobu zawarcia umowy ubezpieczeniowej.

 

Zapraszamy do kontaktu z naszą agencją w celu poznania oferty ubezpieczeniowej Ergo Hestii.