Karta EKUZ, jakie świadczenia w porównaniu z ERGO Podróż.

 

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) zapewnia niezbędną pomoc medyczną w krajach Unii Europejskiej. Poniżej dowiesz się czy takie świadczenia są wystarczające i w jaki sposób uzupełnia je komercyjne ubezpieczenie w pakiecie ERGO Podróż.

 

Karta EKUZ zapewnia podstawowe świadczenia medyczne, które przysługują obywatelom danego kraju należącego do UE na terenie którego zachorowaliśmy i są to:

 • jedynie usługi publicznej służby zdrowia - zakres działania karty EKUZ w dużej mierze zależy od standardów obowiązujących w danym kraju
 • brak pokrycia dla kosztów wizyt specjalistycznych
 • brak pokrycia dla kosztów transportu medycznego w tym m.in. ambulansu lotniczego czy śmigłowca ratunkowego,
 • brak pokrycia kosztów ratownictwa medycznego - w zależności od lokalnych standardów
 • może występować udział własny chorego w kosztach leczenia
 • zakres terytorialny: UE

Ubezpieczenie ERGO Podróż może zastąpić kartę EKUZ, jednak zachęcamy do posiadania obydwu form ubezpieczenia.

Ergo Podróż oferuje pokrycie:

 • kosztów leczenia do sumy ubezpieczenia, również w prywatnych klinikach medycznych
 • kosztów wizyt specjalistycznych
 • kosztów transportu
 • kosztów ratownictwa
 • kosztów transportu chorego do kraju macierzystego
 • kosztów transportu zwłok
 • kosztów pobytu osoby wezwanej do chorego
 • ubezpieczenie bagażu
 • całodobowa pomoc assistance
 • zakres terytorialny: w zależności od wariantu może obejmować cały świat

Jak widać z powyższych zestawień, o ile indywidualne ubezpieczenie ERGO Podróż może zastąpić kartę EKUZ, to Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego nie oferuje wystarczającego zakresu świadczeń, aby podczas podróży po Europie czuć się z nią bezpieczenie. EKUZ powinna więc stanowić jedynie uzupełnienie dla wykupionej na własną rękę polisy podróżnej - najlepiej ERGO Podróz.

 

Skontaktuj się z nami w celu poznania szczegółów oferty ubezpieczeń ERGO Hestii na czas podróży..