ERGO Hestia nowe klauzule ubezpieczenia mieszkań, domów, samochodów i osób.

 

Do oferty ubezpieczeń detalicznych ERGO Hestia wprowadziła klauzule produktowe, które rozszerzają zakres ubezpieczenia i wychodzą naprzeciw oczekiwaniom klientów Hestii.

 

Wdrożone klauzule pozwolą na elastyczne rozszerzanie lub zmianę zakresu ubezpieczenia, adekwatnie do potrzeb klienta. Umożliwią one jeszcze lepsze dopasowanie i spersonalizowanie zakresów ubezpieczenia w pakietach ERGO 7, Moja Firma oraz ERGO Podróż. Klauzule produktowe pozwolą nie tylko na rozszerzanie i modyfikowanie zakresu ubezpieczenia wskazanych pakietów, ale także wprowadzają do oferty ERGO Hestii zupełnie nowe rozwiązania. Zwiększa się przez to atrakcyjność i konkurencyjność naszych produktów. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące wprowadzonych rozwiązań i możliwości rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej:

 

 • Ubezpieczenia komunikacyjne
  • Możliwość ubezpieczenia szyb na częściach oryginalnych
  • Zniesienie udziału własnego w szkodzie w szybie czołowej lub przedniej szybie panoramicznej
  • Rozszerzenie definicji i zakresu ubezpieczenia Bagaż o rzeczy motocyklisty.
  • Ubezpieczenie powłoki ceramicznej nałożonej do 3 lat przed zawarciem umowy ubezpieczenia
  • Zwiększenie sumy ubezpieczenia w Ubezpieczeniu Bagaż do 20 000 zł
  • Zwrot kosztów udziału własnego do 2000 zł w szkodzie na pojeździe zastępczym w Autocasco
  • Zwrot kosztów udziału własnego do 2000 zł w szkodzie na pojeździe zastępczym w Car Assistance
  • Zwiększenie limitów wynajmu samochodu zastępczego w wariancie Turbo Assistance
  • Zwiększenie limitu na usługę kontynuacji podróży
  • Pojazd zastępczy tego samego segmentu (nie wyższy niż seg. D) w Car Assistance
 • Ubezpieczenie mieszkań i domów.
  • Kluzula objęcia ochroną elementów szklanych od stłuczenia lub pęknięcia również poza najszerszym wariantem all risks
  • Przerwa w działaniu instalacji fotowoltaicznej - Dzięki tej klauzuli klient otrzyma zwrot dodatkowych kosztów zakupu energii elektrycznej wynikających z przerwy w działaniu instalacji fotowoltaicznej w przypadku jej uszkodzenia, zniszczenia lub utraty wskutek zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową.
  • Ubezpieczenie fotowoltaiki usytuowanej na wiacie. Dzięki tej klauzuli ubezpieczamy kolektory słoneczne wraz z instalacją, ogniwa fotowoltaiczne (słoneczne) i instalację fotowoltaiczną, usytuowane i zamontowane na wiacie w miejscu ubezpieczenia domu,
   mieszkania lub domku letniskowego.
  • Zwiększenie sumy ubezpieczenia w Ubezpieczeniu Bagaż do 20 000 zł
  • Zniesienie limitu odpowiedzialności dla biżuterii. Dzięki tej klauzuli nie stosujemy limitu odpowiedzialności dla biżuterii. W razie wystąpienia szkody w biżuterii odpowiadamy do wysokości sumy ubezpieczenia rzeczy osobistych.
  • Antyki i dzieła sztuki o wartości jednostkowej do 100 000 zł i łącznej do 300 000 zł – zniesienie wymogu wyceny przez rzeczoznawcę bezpośrednio przed zawarciem umowy ubezpieczenia.
  • Podwyższenie limitu odpowiedzialności za koszty poszukiwania przyczyny szkody. Dzięki tej klauzuli podwyższymy limit odpowiedzialności kosztów poszukiwania przyczyny szkody do 20% sumy ubezpieczenia domu lub mieszkania, nie więcej jednak niż 50 000 zł.
  • Podwyższenie limitu odpowiedzialności za mienie przechowywane w pomieszczeniach przynależnych. Dzięki tej klauzuli podwyższymy w ubezpieczeniu Mienia od ognia i zdarzeń losowych limit odpowiedzialności za mienie przechowywane w pomieszczeniach przynależnych do 100% sumy ubezpieczenia.
  • Mozliwość zwiększenia limitu odpowiedzialności za szkody spowodowane przez dzikie zwierzęta
  • Możliwość objęcia ubezpieczeniem od kradzieży zwykłej oraz od wypadku roweru, roweru elektrycznego czy hulajnogi. Suma ubezpieczenia 5 000 lub 20 000 zł
  • Ubezpieczenia psa lub kota zarówno od nieszczęśliwego wypadku jak również od nagłego zachorowania
  • Assistance dla rodzica Ubezpieczonego. Zapewni pomoc medyczną w tym wizytę domową lekarza lub pielęgniarki jeśli dojdzie do nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania. W przypadku awarii lub uszkodzenia sprzętu domowego, zapewni pomoc w jego naprawie.
  • Ubezpieczenie domku letniskowego na warunkach domu. Dzięki tej klauzuli ubezpieczamy domki letniskowe na warunkach domu pod warunkiem, że:
   • budynek ten spełnia definicję domku letniskowego z OWU,
   • budynek ten klient zamieszkuje na stałe.
  • Ubezpieczymy domek letniskowy do wartości 250 000 zł bez warunku trwałego związania z gruntem.
 • Ubezpieczenia osobowe
  • W NNW w pakiecie ERGO 7 rozszerzenie ochrony o skutki ugryzienia przez kleszcza i o boreliozę
  • Koszty operacji plastycznej w NNW
  • System świadczeń progresywnych w NNW
  • Świadczenie w NNW za nieszczęśliwy wypadek (NW) bez wystąpienia trwałego uszczerbku na zdrowiu
  • Polisa podróżna ryczałtowa 60 dni. Klauzula ma zastosowanie do polis ryczałtowych. Jeśli ubezpieczony kupi tę klauzulę, wydłużymy okres ochrony do 60 dni dla każdej podróży zagranicznej.
 • Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
  • OC drona – loty niekomercyjne lub komercyjne.
  • Rozszerzenie OC w życiu prywatnym o OC Instruktora sportu.
  • Rozszerzenie OC w życiu prywatnym o praktyczną naukę zawodu.
  • Zwiększenie sumy gwarancyjnej w OC Najemcy do 500 000 zł

Zachęcamy do kontaktu z naszymi doradcami w celu poznania indywidualnej oferty dopasowanej do Twoich potrzeb w pakietach ubezpieczeń mieszkań, domów, samochodów oraz w ubezpieczeniach osobowych ERGO 7, Moja Firma i ERGO Podróż w towarzystwie ubezpieczeniowym ERGO Hestia.