ERGO Podróż - ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą w czasach pandemii

 

Najważniejsza informacja w kontekście aktualnej sytuacji jest taka, że w ubezpieczeniu ERGO Podróż w standardzie jest ochrona na wypadek epidemii i pandemii.

 

Ponadto warto zwrócić uwagę na kolejne aspekty ochrony w ubezpieczeniu podróżnym ERGO Podróż, które wychodzą naprzeciw skomplikowanej sytuacji pandemicznej w obencych czasach:

 

  • W pakiecie ERGO Podróż nie występuje karencja, a ochrona działa już od dnia następnego od godziny 0:00
  • Hestia pokryje koszty leczenia w razie zachorowania na koronawirusa podczas podróży zagranicznej, a choroba ta będzie potraktowana jak każde inne nagłe zachorowanie za granicą. W związku z tym ubezpieczony może liczyć na pokrycie kosztów pomocy medycznej do wysokości sumy ubezpieczenia (maksymalnie 1 000 000 zł). Ta ochrona nie wymaga dokupowania dodatkowych rozszerzeń. Oczywiście należy pamiętać, że ubezpieczenie podróżne działa tylko za granicą i jeśli zachorujemy dopiero po powrocie do kraju - nie będzie odpowiedzialności za koszty leczenia w Polsce.
  • Co więcej, już w podstawowym zakresie ERGO Hestia pokryje koszty leczenia COVID-19 za granicą, mimo ogłoszenia pandemii lub epidemii. Nie ma wyłączenia pandemii/epidemii w warunkach ogólnych ubezpieczenia.
  • W przypadku, gdy dojdzie do nagłego zachorowania za granicą, a chory nie będzie wymagał hospitalizacji, lecz z powodu dodatniego wyniku testu na COVID-19 konieczna będzie izolacja - wtedy ERGO Hestia pokryje koszty zakwaterowania i wyżywienia. Jeśli jednak kwarantanna wynika tylko z kontaktu z innym chorym i podejrzenia zachorowania ubezpieczonego (ubezpieczony nie jest chory), wtedy nie zachodzi zdarzenie ubezpieczeniowe w postaci nagłego zachorowania i tym samym nie będzie odpowiedzialności z polisy podróżnej ERGO Podróż.

 

W kontekście podróży zagranicznych w czasach pandemi warto więc rozróżniać dwa pojęcia:

 

  • Izolacja – przymusowe czasowe odosobienie ludzi lub zwierząt w przypadku pozytywnego wyniku testu na COVID-19.
  • Kwarantanna – przymusowe czasowe odosobnienie ludzi lub zwierząt, co do których istnieje podejrzenie, że mogą być roznosicielami chorób zakaźnych. Stosuje się w celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się epidemii.

 

Skontaktuj się z nami w celu poznania szczegółów oferty ubezpieczenia podróżnego ERGO Podróż, lub jeśli masz więcej pytań i wątpliwości dotyczących wyjazdów zagranicznych w czasach pandemii.

 

Więcej informacji na temat ubezpieczenia ERGO Podróż znajdziesz również na naszej stronie poświęconej ubezpieczeniom kosztów leczenia za granicą.