Sprzedaż samochodu oprócz przeniesienia własności pojazdu powoduje też kilka dodatkowych obowiązków dotyczących ubezpieczenia.

 

Poniżej prezentujemy kilka istotnych informacji o tym co należy zrobić przy sprzedaży pojazdu:

  • Pamiętaj o właściwym wypełnieniu umowy kupna/sprzedaży - powinna ona zawierać datę sprzedaży (dobrze również wpisać godzinę), dane sprzedającego i kupującego wraz z adresem, numerem PESEL lub NIP firmy oraz telefonem. W przypadku sprzedaży przez komis potrzebna będzie faktura i umowa komisowa.
  • Ważną polisę OC należy przekazać nabywcy, który ma prawo ją kontynuować lub może ją wypowiedzieć jeżeli wykupi inne ubezpieczenie.
  • Ubezpieczenia dobrowolne (Auto Casco, NNW, Assistance ...) wygasają z momentem przeniesienia własności pojazdu.
  • W ciągu 14 dni od sprzedaży auta poinformuj o tym ubezpieczyciela - prześlij do ubezpieczyciela umowę oraz ewentualnie wniosek o zwrot niewykorzystanej składki za AC (i inne ubezpieczenia dobrowolne) oraz, o ile nabywca wypowiada ubezpieczenie OC, to również za OC.
  • Dokumenty do ERGO Hestii można przesłać pocztą na adres ul. Hestii 1 81-731 Sopot, przez formularz na stronie www.ergohestia.pl/kontakt oraz korzystając z indywidualnego ikonta klienta. Na formularzu należy podać numer rachunku na który mają zostać przelane środki.
  • Ponadto w terminie 30 dni od dokonania transakcji należy poinformować Wydział Komunikacji przedkładając umowę kupna-sprzedaży.

 

Przydatne dokumenty do pobrania:

  • formularz komunikacyjny Ergo Hestia m.in do zgłoszenia sprzedaży samochodu - pobierz
  • wypowiedzenie OC nabywcy - pobierz