Potwierdzenie OC w ERGO Hestii

 

Jak wiadomo, od października 2018 roku kierowcy nie muszą wozić przy sobie dowodu rejestracyjnego ani potwierdzenia ubezpieczenia OC. To niewątpliwe udogodnienie, w niektórych sytuacjach może jednak rodzić problemy. Chyba, że jesteśmy ubezpieczeni w ERGO Hestii.

 

Czekanie na weryfikację ważności ubezpieczenia OC przez policję w razie kolizji lub wypadku może trwać nawet trzy dni! Jednak klienci ERGO Hestii, która korzysta z nowej formuły przesyłania danych do UFG, mogą otrzymać potwierdzenie w czasie rzeczywistym. Od połowy grudnia 2018 roku każda umowa zawarta z ERGO Hestią po kilku sekundach trafia do Ośrodka Informacji Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Tym samym ERGO Hestia jako jedno z pierwszych towarzystw ubezpieczeniowych usprawniła mechanizm przekazywania danych. Standardem rynkowym jest przekazywanie polis średnio w ciągu 2-3 dni od daty ich zawarcia.

 

Tak więc klienci ubezpieczeni w ERGO Hestii poruszając się w Polsce, mogą spokojnie zrezygnować z papierowego potwierdzenia zawarcia polisy. Zarówno w przypadku kontroli policyjnej jak i kolizji weryfikacja ubezpieczenia przebiegnie szybko i bezproblemowo. Natomiast przy drobnych "stłuczkach", gdy nie jest konieczne wzywanie policji, klient może samodzielnie zweryfikować polisę w systemie UFG.