Ubezpieczenia dzieci w ERGO Hestii

 

Letni czas, a w szczególności wakacje to wzmożony okres aktywnośc naszych pociech. Jak zawsze dbamy o ich bezpieczeństwo, ale zdarzają się sytuacje, których nie sposób przewidzieć.

 

Sportowe wyczyny, które niekiedy kończą się kontuzją lub nieszczęśliwie kopnięta piłka, która wybija okno sąsiada. Owszem trudno im zapobiec, ale możemy się zabezpieczyć przed finansowymi skutkami powyższych zdarzeń. Zobacz na jakie wsparcie i pomoc możesz liczyć w razie nieprzewidzianych zdarzeń w ramach ubezpieczenia ERGO 4 - Zdrowie dziecka i Global Doctors oferowanych przez Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A. oraz przed czym chroni OC w życiu prywatnym dostępne w ofercie STU ERGO Hestia.

 

Poniżej przybliżymy trzy elementy ochrony ubezpieczeniowej obejmującej dzieci:

 1. Pakiet ubezpieczeń na życie ERGO 4 - Zdrowie dziecka - zapewnia wsparcie finansowe w razie kłopotów ze zdrowiem oraz na skutek nieszczęśliwego wypadku (NNW).
 2. Global Doctors - organizacja i finansowanie leczenia dziecka za granicą w razie poważnego zachorowania.
 3. OC w życiu prywatnym - pokrycie kosztów związanych ze szkodami wyrządzonymi osobom trzecim przez dzieci.

 

ERGO 4 - Zdrowie dziecka

 • Ubezpieczeniem można objąć dzieci i młodzież od ukończenia 3 miesiąca do 25 roku życia.
 • Ochrona obowiązuje na całym świecie przez cały rok.
 • Zapewnia wsparcie finansowe w razie poważnej choroby - jedna z 20 chorób najczęściej dotykających dzieci w tym: nowotwory, neuroborelioza, sepsa, poważne poparzenia, cukrzyca typu I - bez limitu liczby zdarzeń.
 • Odszkodowanie w razie uszkodzenia ciałe wskutek wypadku - od złamania kości po skutki poważnych urazów, również podczas uprawiania sportu.
 • Wypłata 100% odszkodowania w przypadku poważnego zachorowania w każdej z grup poważnych zachorowań wskazanych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia ERGO 4. Dzięki temu rodzic dysponuje dodatkowymi środkami finansowymi na leczenie dziecka.
 • Ile to kosztuje:
  • dla 4-letniego przedszkolaka - w Wariancie I - uszkodzenie ciała i NNW - Suma ubezpieczenia 100 000 zł - składka 14 zł / miesiąc
  • dla 7-letniej uczennicy - w Wariancie II - poważne zachorowanie - Suma ubezpieczenia 80 000 zł - składka 14 zł / miesiąc
  • dla 14-letniego aktywnego nastolatka - w Wariancie III - Suma ubezpieczenia 50 000 zł - składka 16 zł / miesiąc

 

Global Doctors - organizacja i finansowania leczenia dziecka za granicą.

 • Zapewnia pełną organizację i pokrycie kosztów leczenia za granicą w przypadku poważnej choroby.
 • Rodzice bez angażowania własnych środków otrzymują dostęp do nowoczesnych metod leczenia danego schorzenia i do światowej klasy specjalistów.
 • W przypadku diagnozy poważenj choroby np. nowotworu wystarczy telefon do ERGO Hestii, aby uruchomić proces diagnozy i leczenia dziecka w najlepszych światowych klinikach.
 • 2 000 000 Euro to kwota do której w wariancie rozszerzonym zostaną pokryte koszty związane z leczeniem za granicą, w tym koszty zakwaterowania i transportu zarówno dla dziecka, jak i rodziców.
 • Po zakończonej terepii w ramach tzw. FollowUp Care zostaną pokryte koszty dalszej opieki medycznej i lekarstw w kwocie do 50 000 Euro.
 • Ile kosztuje ubezpieczenie Global Doctors dla dzieci od 3 miesiąca do 18 roku życia:
  • Wariant podstawowy - obejmuje nowotwory złośliwe (w tym przeszczepienie szpiku kostnego związane z nowotworem złośliwym) - składka 38 zł / miesiąc
  • Wariant rozszerzony - obejmuje nowotwór złośliwy w stadium przedinwazyjnym lub nowotwór in situ oraz ciężką dysplazję przednowotworową, potrzebę przeprowadzenia: operacji pomostowania tętnic wieńcowych, operacji neurochirurgicznej, wymiany lub naprawy zastawek serca, przeszczepienia narządów od żywego dawcy, przeszczepienia szpiku kostnego. - składka 46 zł / miesiąc.

 

OC w życiu prywatnym - szkody spowodowane przez dzieci.

 • Chroni przed konsekwencjami finansowymi szkód spowodowanych przez dzieci osobom trzecim np: nieumyślne wybicie piłką szyby u sąsiada, zarysowanie rowerem zaparkowanego auta, najechanie hulajnogą na przechodnia oraz wiele innych sytuacji życiowych.
 • Odpowiedzialność również za uszkodzenie wynajętego sprzętu sportowego oraz pokoju hotelowego czy mieszkania.
 • Pokrycie szkód wyrządzonych innym osobom podczas uprawiania sportu.
 • Jedna polisa dla dzieci i dorosłych np. w ramach ubezpieczenia mieszkania.
 • Obejmuje dzieci, które nie ukończyły 13 lat.
 • Suma gwarancyjna do 2 000 000 zł.
 • Ochrona obowiązuje przez cały rok, na całym świecie.

 

Skontaktuj się z nami w celu poznania szczegółów oferty ubezpieczeń ERGO Hestii dla dzieci i rodziny.