W pakiecie Ergo 7 w Wariancie I Auto Casco oferowana jest ochrona od całkowitej utraty pojazdu.

 

 

 

Za całkowitą utratę pojazdu w myśl OWU uważana jest:

  • Kradzież
  • Szkoda dla której koszty naprawy przekraczają 90% wartości rynkowej pojazdu na dzień zaistnienia szkody

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje więc kradzież i szkody całkowite będące następstwem:

  • Zderzenia się pojazdów
  • Nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia się pojazdu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami z zewnątrz pojazdu
  • Bezpośredniego działania osób trzecich na pojazd
  • Pożaru, wybuchu, zatopienia, oraz nagłego działania innych sił przyrody
  • Nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego z zewnątrz pojazdu

Ubezpieczenie to można więc traktować jako ciekawą propozycję ubezpieczenia od kradzieży z dodatkowym rozszerzeniem o szkodę całkowitą rozumianą zgodnie z OWU.

 

Zachęcamy do kontaktu z naszym biurem w celu poznania oferty na ubezpieczenie samochodu w Ergo Hestii.