Poza oferowanym od kilku lat ubezpieczeniem cyber dla dużych podmiotów, ERGO Hestia wprowadziła ostatnio również produkt Cyber M, czyli ubezpieczenie od ryzyk cybernetycznych dedykowane małym i średnim firmom.

 

Dla kogo jest ubezpieczenie Cyber M

Oferta ubezpieczenia Cyber M skierowana jest do polskich małych i średnich firm z obrotem rocznym poniżej 15 000 000 zł, działających m.in. w następujących branżach:

 

 • E-commerce
 • Edukacja
 • Ochrona zdrowia
 • Produkcja i handel
 • Pośrednictwo finansowe
 • Budowlana
 • Transportowa
 • Hotele i gastronomia
 • Kancelarie prawne
 • Administracja

 

Jaki zakres ochrony świadczymy.

Zakres ubezpieczenia obejmuje atak hakerski, działanie wirusów oraz nieuczciwe działania lub zaniechania pracownika i zawiera 3 sekcje:

 

 • Sekcja I - dane elektroniczne - przywrócenie, odtworzenie i odblokowanie dostępu do danych - np. w przypadku ich zaszyfrowania lub włamania do sieci firmowej
 • Sekcja II - koszty dodatkowe - kary administracyjne, powiadomienie poszkodowanych o wycieku danych, porady prawne, naruszenie norm bezpieczeństwa kart płatniczych (zgodnie z dyrektywą RODO i PCI DSS)
 • Sekcja III - odpowiedzialność cywilna firmy za wyciek danych, naruszenie praw autorskich, zniesławienie w wyniku działalności multimedialnej - np. naruszenie praw autorskich z powodu treści umieszczonych w Internecie.

Ubezpieczenie oferowane jest w kilku wariantach z sumą ubezpieczenia od 100 000 zł do 1 000 000 zł.

Składka roczna zależy od sumy ubezpieczenia i wartości rocznych obrotów firmy.

Pełną tabelę stawek oraz pytania konieczne do oceny ryzyka znajdziesz we wniosku stanowiącym podstawę do przedstawienia oferty.

 

W celu poznania szczegółów ochrony ubezpieczeniowej Cyber zarówno dla małych jak i dużych firm zachęcamy do kontaktu z naszymi doradcami.