Ubezpieczenie NNW zapewnia wypłatę środków i pomoc finansową w razie uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenia ciała oraz śmierci.

 

Elastyczna forma ubezpieczenia NNW w ERGO Hestii pomoże chronić Ciebie i Twoich bliskich oferując:

 • Świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu oraz z tytułu śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 • Zwrot kosztów nabycia specjalnych środków ochronnych i pomocniczych w tym protez
 • Zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów
 • Możliwość wyboru zakresu ubezpieczenia i wariantu wypłaty odszkodowania
 • Korzystanie z ochrony ubezpieczeniowej przez całą dobę na całym świecie
 • Rozszerzenie zakresu o następstwa zawałów serca i udarów mózgu
 • Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o następstwa wypadków związanych z wyczynowym uprawianiem sportu
 • Dodatkowe rozszerzenia zakresu o: zasiłek dzienny z tytułu pełnej niezdolności do pracy/nauki, zwrot kosztów leczenia, jednorazowe świadczenie z tytułu trwałej utraty zdolności do pracy, dzienne świadczenie szpitalne, zwrot kosztów rehabilitacji.

 

Świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu są realizowane w ramach wybranego podczas zawierania ubezpieczenia wariantu wypłaty świadczeń:

 • System świadczeń proporcjonalnych - wyplata proporcjonalnie do uszczerbku na zdrowiu (1% sumy ubezpieczenia, za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu)
 • System świadczeń progresywnych - im wyższy uszczerbek na zdrowiu tym więcej procent wypłacane jest za każdy procent uszczerbku.
 • System świadczeń stałych - każdy rodzaj uszczerbku na zdrowiu jest objęty stałą kwotą świadczenia

 

Z oferty skorzystać mogą wszyscy klienci, którzy chcą zabezpieczyć siebie oraz swoją rodzinę i bliskich w razie wystąpienia nieszczęśliwego wypadku.

 

Zachęcamy do kontaktu z naszym biurem w celu poznania oferty na ubezpieczenia NNW i osobowe w ERGO Hestii.