W związku z coraz częstszymi atakami hakerskimi i związanymi z tym obawami klientów, Ergo Hestia oferuje ubezpieczenie od ryzyk cybernetycznych. Dzięki takiemu ubezpieczeniu nie trzeba obawiać się kosztów związanych z uszkodzeniem lub utratą danych elektronicznych oraz kosztów będących skutkiem odpowiedzialności za szkody jakie poniosą osoby trzecie na skutek utraty danych.

 

Ubezpieczenie składa się z trzech sekcji:

  • Dane elektroniczne - koszty przywrócenia/odtworzenia danych, przywrócenia dostępu, zakupu nowego oprogramowania, usunięcia wirusów
  • Koszty dodatkowe - koszty przeniesienia danych, porad prawnych, public relations, ograniczenia skutków ataku hakerskiego
  • Odpowiedzialność cywilna - koszty związane ze szkodami osób trzecich na skutek utraty danych przez firmę

Dodatkowo w ramach ubezpieczenia oferowana jest pomoc firmy wyspecjalizowanej w tzw. informatyce śledczej, która w ciągu 24 godzin od zgłoszenia może rozpocząć proces identyfikacji i zwalczania zagrożenia.

 

Poniżej podajemy przykładowe sytuacje w których pomocne jest ubezpieczenie od ryzyk cybernetycznych:

  • Kradzież danych przez hakerów lub przez pracownika
  • Zablokowanie dostępu do systemów informatycznych i danych
  • Uszkodzenie oprogramowania
  • Utrata danych klientów
  • Utrata korzyści przez osoby trzecie będąca skutkiem ataku i utraty danych z winy ubezpieczonego

Tylko ubezpieczenie od ryzyk cybernetycznych chroni firmę od skutków finansowych w przypadku utraty danych po ataku hakerów, działaniu wirusów lub nieuczciwych pracowników. Dla przykładu ubezpieczając sprzęt elektroniczny, też można ubezpieczyć oprogramowanie i dane zapisane na urządzeniach, ale tylko od ich fizycznego zniszczenia.

 

Zachęcamy do kontaktu z naszym biurem w celu poznania oferty na ubezpieczenie w Ergo Hestii.