W pakietach komunikacyjnych Ergo Hestii dostępna jest, za opłatą dodatkowej składki, opcja ochrony utraty zniżki (OUZ) w OC i Auto Casco.

 

Włączenie tego rozszerzenia powoduje, że po pierwszej szkodzie w ryzyku objętym ochroną, nie tracimy zniżek za bezszkodowość przy kontynuacji ubezpieczenia w Ergo Hestii.

 

OUZ można wykupić do samego OC, samego AC lub do obu ryzyk łącznie. Rozszerzenie dostępne jest zarówno dla klientów indywidualnych jak i firm.

 

Zachęcamy do kontaktu z naszym biurem w celu poznania oferty na ubezpieczenia komunikacyjne Ergo Hestii.