Integralną i najważniejszą częścią oferty ubezpieczeniowej jest sprawny serwis likwidacji szkód. Dopiero po szkodzie klient może w pełni zweryfikować jakość zakupionego wcześniej ubezpieczenia. Dlatego, w celu uproszczenia procedury i skrócenia procesu likwidacji, Ergo Hestia w wielu przypadkach stosuje uproszczoną likwidację szkód bez oględzin.

 

Uproszczona likwidacja szkód w Ergo Hestii:

  • Brak konieczności przeprowadzania oględzin - po zgłoszeniu szkody przez telefon 801 107 107 lub 58 555 5 555 lub za pośrednictwem ekonta, nie trzeba już czekać na mobilnego likwidatora i można przystąpić do usunięcia skutków szkody.
  • W przypadku zgłoszenia szkody przez ekonto - brak potrzeby przedstawiania dokumentów papierowych, cała korespondencja prowadzona jest w formie elektronicznej.
  • Możliwość zastosowania uproszczonej procedury dla szkód majątkowych do 3000 zł, komunikacyjnych do 5000 zł. Kryterium wartości szkody nie jest jednak jedynym czynnikiem branym pod uwagę.
  • Decyzja o sposobie likwidacji jest podejmowana przez likwidatora na podstawie informacji uzyskanych od klienta podczas zgłoszenia szkody i oprócz szacowanej wartości zależy również m.in. od rodzaju szkody i zakresu zniszczeń.