Przeglądy techniczne budynku prywatnego - jak często

 

Obowiązujące regulacje prawne, w tym prawo budowlane, nakładają na właściciela budynku prywatnego obowiązki dotyczące okresowych przeglądów i kontroli stanu technicznego budynku oraz instalacji.

 

Przepisy określają, które instalacje i jak często powinny być kontrolowane. Warto zwrócić uwagę na fakt, że są to te elementy budynku i czynności z nimi związane, które mają największe znaczenie dla bezpieczeństwa mieszkańców. Ich niewłaściwa konserwacja może prowadzić do zagrożenia zdrowia i życia domowników.

 

Niewłaściwe funcjonowanie tych urządzeń prowadzi też do najpoważeniejszych szkód ubezpieczeniowych.

 

Warto więc już teraz zadbać o:

  • Okresową kontrolę stanu technicznego instalacji gazowych
  • Okresową kontrolę i czyszczenie przewodów kominowych
  • Kontrolę instalacji elektrycznej
  • Kontrolę okresową stanu technicznego kotłów

Szczegóły oraz częstotliwość poszczególnych czynności znajdziecie Państwo w tej prostej broszurze.