17 lutego 2020 ERGO Hestia wprowadziła nowy model likwidacji szkód całkowitych. Standardowo na rynku proces wygląda tak, że poszkodowany otrzymuje różnicę pomiędzy wartością pojazdu przed szkodą, a jego pozostałością po szkodzie, czyli wrakiem. Teraz to się w Hestii zmieniło.

 

Do tej pory klient zajmował się osobiście sprzedażą wraku, a ubezpieczyciel przekazywał jedynie dane oferenta, który zaproponował najlepsza cenę. W nowym modelu natomiast, likwidator mobilny może już podczas oględzin zaproponować całkowite wyręczenie klienta we wszystkich czynnościach związanych ze sprzedażą wraku i wyplatę 100% wartości auta sprzed szkody. Dzięki temu klient średnio w ciągu dwóch tygodni otrzymuje gotówkę, którą może przeznaczyć na zakup nowego pojazdu.

 

Z nowej procedury skorzystać mogą zarówno klienci ERGO Hestii posiadający ubezpieczenie Auto Casco, jak również poszkodowani z polisy OC sprawcy ubezpieczonego w Hestii, jeśli szkoda dotyczy samochodu osobowego lub lekkiego pojazdu dostawczego. Samochód ponadto musi byc niezdatny do naprawy lub wartość naprawy przekroczyłaby jego wartość w dniu likwidacji szkody.

 

Główne korzyści dla klientów to:

  • Przyśpieszenie wypłaty odszkodowania
  • Uproszczenie procedur
  • Bezpłatny odbiór wraku i koorydnacja procesu jego sprzedaży przez ERGO Hestię.