Podobnie jak wielu pracowników większych i mniejszych firm, tak również pracownicy oraz agenci ERGO Hestii w większości pracują teraz z domu. Oprócz wspierania zdalnej pracy, pomocy klientom oraz bieżącej obsługi poprzez email, telefon i inne nowoczesne kanały komunikacji, próbujemy znależć sposoby na to, jak aktywnie i pożytecznie spędzić czas w domu.

 

17 lutego 2020 ERGO Hestia wprowadziła nowy model likwidacji szkód całkowitych. Standardowo na rynku proces wygląda tak, że poszkodowany otrzymuje różnicę pomiędzy wartością pojazdu przed szkodą, a jego pozostałością po szkodzie, czyli wrakiem. Teraz to się w Hestii zmieniło.

 

Sezon zimowy w pełni, a ferie, w zalezności od regionu Polski, albo się już rozpoczęły, albo wkrótce się zaczną. Szczególnie teraz warto pamiętać o odpowiednim ubezpieczeniu zarówno dla nas jak i naszych dzieci. Oferujemy wybrane produkty z dodatkowymi zniżkami, tak aby klienci mogli sobie pozwolić na jak najlepiej dopasowany zakres ubezpieczenia.

 

Obowiązujące regulacje prawne, w tym prawo budowlane, nakładają na właściciela budynku prywatnego obowiązki dotyczące okresowych przeglądów i kontroli stanu technicznego budynku oraz instalacji.

 

 

ERGO Hestia używa bezzałogowych statków powietrznych (tzw. dronów) do szybkiego zbierania danych o zdarzeniu ubezpieczeniowym. Dzięki temu można szybciej przystąpić do oceny zniszczeń i likwidacji szkód np. po rozległym pożarze czy powodzi.

 

 

Pakiet Hestia Biznes przeznaczony jest dla małych i średnich firm o majątku nieprzekraczającym 15 mln zł. Można w nim ubezpieczyć zarówno flotę aut firmowych jak i pojedyncze samochody oraz nieruchomości, wyposażenie, sprzęt elektroniczny, środki obrotowe oraz ryzyko odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej działalności (OC firmy).

 

Elastyczny i nowoczesny pakiet ubezpieczeniowy ERGO 7 daje możliwość łatwego i szybkiego dostosowania zakresu ubezpieczenia do własnych potrzeb. W pakiecie dostępne są ubezpieczenia mienia oraz komunikacyjne (7 rodzajów ubezpieczeń), każde w 3 wariantach zakresowych.

 

Best Doctors to ubezpieczenie zewnętrznego, międzynarodowego operatora, które od niedawna znajduje się w ofercie ERGO Hestii. Jest to pakiet świadczeń zapewniający, w razie poważnego zachorowania, zarówno organizację jak i pokrycie kosztów leczenia za granicą.

 

W ramach ochrony ubezpieczeniowej w OC komunikacyjnym ERGO Hestia gwarantuje poszkodowanym w wypadkach nie tylko rekompensatę finansową, ale również pomoc w powrocie do zdrowia w ramach kompleksowego programu realizowanego przez Centrum Pomocy Osobom Poszkodowanym (CPOP).

 

Ubezpieczenia na życie w ERGO Hestia Życie. Prezentujemy najnowszą odsłonę grupowych ubezpieczeń na życie w ERGO Hestii. Jest to nowa oferta dla klientów indywidulanych (tzw. Grupa Otwarta - Hestia Razem) oraz dla firm. Nowością jest też nowoczesny system do sprzedaży i obsługi polis, który przyspiesza, ułatwia i uprzyjemnia wszystkie procedury związane z zawarciem polisy życiowej.

 

ERGO Hestia stale monitoruje rodzaj szkód występujących w poszczególnych okresach oraz porach roku i dzięki temu może kształtować ofertę zgodną z potrzebami i oczekiwaniami klientów. Efektem tych działań są m.in. ubezpieczenia Assistance, dostępne w pakietach ERGO, które mogą okazać się szczególnie pomocne w przypadku typowych zimowych zdarzeń.

 

Jak wiadomo, od października 2018 roku kierowcy nie muszą wozić przy sobie dowodu rejestracyjnego ani potwierdzenia ubezpieczenia OC. To niewątpliwe udogodnienie, w niektórych sytuacjach może jednak rodzić problemy. Chyba, że jesteśmy ubezpieczeni w ERGO Hestii.

 

W opublikowanym przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego „Raporcie o stanie rynku brokerskiego w 2017 roku”, w którym brokerzy wystawili oceny ubezpieczycielom, ponownie najlepiej oceniono jakość usług świadczonych przez ERGO Hestię.

Ubezpieczenie Medical Assistance dostępne jest m.in. wraz z ubezpieczeniem mieszkania w pakiecie Hestia 7. Warunkiem skorzystania z usługi jest wystąpienie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku wymagającego pomocy medycznej na terenie Polski.

Home Assistance zapewnia zorganizowanie natychmiastowej pomocy, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Ochrona dostępna jest w pakietach z ubezpieczeniem mieszkania lub domu. Pomoc przysługuje w miejscu ubezpieczenia w razie wystąpienia szkody lub zagrożenia jej wystąpieniem, w ciągu maksymalnie 4 godzin od zgłoszenia.

W związku z coraz częstszymi atakami hakerskimi i związanymi z tym obawami klientów, Ergo Hestia oferuje ubezpieczenie od ryzyk cybernetycznych. Dzięki takiemu ubezpieczeniu nie trzeba obawiać się kosztów związanych z uszkodzeniem lub utratą danych elektronicznych oraz kosztów będących skutkiem odpowiedzialności za szkody jakie poniosą osoby trzecie na skutek utraty danych.

Ergo Hestia drugi rok z rzędu otrzymuje nagrodę "Złoty Zderzak" za współpracę z warsztatami samochodowymi. Wyróżnienie przyznawane jest przez pracowników warsztatów, na podstawie wypełnianych przez nich ankiet. Organizator to Polska Izba Motoryzacji, a udział w badaniu biorą zarówno autoryzowane jak i nieautoryzowane serwisy.

Pakiet ubezpieczeniowy ERGO Sport to produkt skierowany do osób aktywnych, uprawiających sport zarówno rekreacyjnie jak i zawodowo, w Polsce i za granicą. Ochrona może obejmować również sporty ryzykowne oraz ekstremalne, a szeroki zakres ryzyk i świadczonej pomocy powoduje, że może to być doskonałe zabezpieczenie Twojej aktywności.

W pakiecie Hestia 7 dostępne jest ubezpieczenie ochrony prawnej. Przedmiot ubezpieczenia to koszty ochrony prawnej poniesione w celu ochrony swoich praw w zakresie przewidzianym przepisami polskiego prawa, w postępowaniach przed polskimi sądami, prowadzonych z udziałem

Klienci Ergo Hestii mają od niedawna możliwość zawierania polis ubezpieczeniowych zdalnie, bez podpisu. Do skorzystania z usługi potrzebna jest aktywacja eKonta ubezpieczeniowego oraz kontakt z wybranym agentem. iOfertę, na życzenie i po uzgodnieniu szczegółów z klientem, przygotowuje agent. Klient otrzymuje na wskazany adres email informację o iOfercie.

Integralną i najważniejszą częścią oferty ubezpieczeniowej jest sprawny serwis likwidacji szkód. Dopiero po szkodzie klient może w pełni zweryfikować jakość zakupionego wcześniej ubezpieczenia. Dlatego, w celu uproszczenia procedury i skrócenia procesu likwidacji, Ergo Hestia w wielu przypadkach stosuje uproszczoną likwidację szkód bez oględzin.

Wyjeżdżając za granicę należy pamiętać o ubezpieczeniu podróżnym. Minimum to ubezpieczenie kosztów leczenia i NNW. Warto jednak wykupić pakiet podróżny, który w Ergo Hestii oprócz kosztów leczenia może zawierać również m.in koszty transportu i repatriacji, koszty ratownictwa, NNW, ubezpieczenie bagażu, sprzętu sportowego, OC w życiu prywatnym, koszty natychmiastowej pomocy assistance oraz inne rozszerzenia.

Od 9 czerwca 2015 Ergo Hestia jako pierwsza firma ubezpieczeniowa na polskim rynku powołała Rzecznika Klienta. Funkcję tę pełni Justyna Szymańska pracująca w Biurze Zapytań i Reklamacji, która znając doskonale firmę będzie w stanie prowadzić dialog z klientami i wyjaśniać ich wątpliwości.

Kontakt z Rzecznikiem, patrzącym na ubezpieczenia oczami klienta, umożliwi klientom łatwiejsze załatwienie niestandardowych spraw, zagwarantuje wsparcie oraz ułatwi naprawę ewentualnych błędów, które mogą przydarzyć się w procesie likwidacji szkód.

Ubezpieczenie Aspira to ochrona dla Ciebie i Twojej rodziny na wypadek, gdyby sprawy przybrały niekorzystny obrót. Ten nowoczesny produkt ochronny daje możliwość uzyskania wysokich świadczeń przy niewielkiej składce płatnej miesięcznie, kwartalnie lub rocznie i może pomóc zachować stabilność finansową rodziny w razie nieszczęścia.

Ubezpieczenie szyb samochodowych można w Ergo Hestii wykupić do Auto Casco jak również do samego OC komunikacyjnego.

 

Suma ubezpieczenia szyb wynosi 5 000 PLN i zmniejsza się o wypłacone odszkodowanie.

W ramach tego pakietu ubezpieczeń dla małych firm, klienci mogą w prosty sposób ubezpieczyć majątek firmy, oc działalności gospodarczej, NNW pracowników jak również samochody firmowe. Bez oględzin wypłacane jest odszkodowanie do 3 tys. zł w ramach uproszczonej likwidacji szkód.

Ergo Hestia została już po raz piąty uhonorowana  prestiżowym tytułem Gwiazdy Jakości Obsługi w ramach Polskiego Programu Jakości Obsługi. Tym samym znalazła się w gronie 100 firm najbardziej przyjaznych Klientom.

Pakiet Hestia 1 to niedrogi i prosty pakiet ubezpieczeń, który zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby ubezpieczeniowe.

Pakiet Hestia 7 to zestaw najważniejszych ubezpieczeń, które zapewnią bezpieczeństwo Tobie i Twojej rodzinie.

Jest to pierwszy produkt finansowy nagrodzony prestiżowym Godłem Promocyjnym Teraz Polska.

Pakiet ubezpieczeniowy to najkorzystniejsza oferta zakupu ubezpieczenia. Dzięki ubezpieczeniu pakietowemu łatwiej i wygodniej jest uzyskać pełny zakres ochrony, a przy okazji zaoszczędzić na składce dzięki dodatkowym zniżkom.

Integralną częścią oferty ubezpieczeniowej Ergo Hestia jest sprawny serwis likwidacji szkód. W momencie wystąpienia szkody klient przekonuje się o jakości wykupionej ochrony ubezpieczeniowej i buduje swoje zaufanie do ubezpieczyciela.

W celu uproszczenia procesu likwidacyjnego i skrócenia okresu oczekiwania na wypłatę odszkodowania Ergo Hestia w wielu przypadkach stosuje uproszczoną likwidację bez oględzin. 

Każdemu Klientowi, który w dniach 1 października – 31 grudnia 2014 kupi produkty z pakietu ERGO 7 za minimum 2 tys. zł, rozszerzymy zakres ubezpieczenia majątkowego. Promocja dotyczy ubezpieczeń mienia od ognia, od kradzieży oraz OC w życiu prywatnym lub NNW.

Ergo Hestia wdrożyła program „Słucham – Pomagam”. Dzięki tej inicjatywie klienci mogą liczyć na to, że konsultanci infolinii z własnej inicjatywy rozwiążą większość ich problemów – bez potrzeby zgłaszania formalnej skargi.