Ubezpieczenie Medical Assistance dostępne jest m.in. wraz z ubezpieczeniem mieszkania w pakiecie Hestia 7. Warunkiem skorzystania z usługi jest wystąpienie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku wymagającego pomocy medycznej na terenie Polski.

Home Assistance zapewnia zorganizowanie natychmiastowej pomocy, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Ochrona dostępna jest w pakietach z ubezpieczeniem mieszkania lub domu. Pomoc przysługuje w miejscu ubezpieczenia w razie wystąpienia szkody lub zagrożenia jej wystąpieniem, w ciągu maksymalnie 4 godzin od zgłoszenia.

W związku z coraz częstszymi atakami hakerskimi i związanymi z tym obawami klientów, Ergo Hestia oferuje ubezpieczenie od ryzyk cybernetycznych. Dzięki takiemu ubezpieczeniu nie trzeba obawiać się kosztów związanych z uszkodzeniem lub utratą danych elektronicznych oraz kosztów będących skutkiem odpowiedzialności za szkody jakie poniosą osoby trzecie na skutek utraty danych.

Ergo Hestia drugi rok z rzędu otrzymuje nagrodę "Złoty Zderzak" za współpracę z warsztatami samochodowymi. Wyróżnienie przyznawane jest przez pracowników warsztatów, na podstawie wypełnianych przez nich ankiet. Organizator to Polska Izba Motoryzacji, a udział w badaniu biorą zarówno autoryzowane jak i nieautoryzowane serwisy.

Pakiet ubezpieczeniowy Ergo Sport to produkt skierowany do osób aktywnych, uprawiających sport zarówno rekreacyjnie jak i zawodowo, w Polsce i za granicą. Ochrona może obejmować również sporty ekstremalne, a szeroki zakres ryzyk i świadczonej pomocy powoduje, że może to być doskonałe zabezpieczenie Twojej aktywności.

W pakiecie Hestia 7 dostępne jest ubezpieczenie ochrony prawnej. Przedmiot ubezpieczenia to koszty ochrony prawnej poniesione w celu ochrony swoich praw w zakresie przewidzianym przepisami polskiego prawa, w postępowaniach przed polskimi sądami, prowadzonych z udziałem

Klienci Ergo Hestii mają od niedawna możliwość zawierania polis ubezpieczeniowych zdalnie, bez podpisu. Do skorzystania z usługi potrzebna jest aktywacja eKonta ubezpieczeniowego oraz kontakt z wybranym agentem. iOfertę, na życzenie i po uzgodnieniu szczegółów z klientem, przygotowuje agent. Klient otrzymuje na wskazany adres email informację o iOfercie.

Integralną i najważniejszą częścią oferty ubezpieczeniowej jest sprawny serwis likwidacji szkód. Dopiero po szkodzie klient może w pełni zweryfikować jakość zakupionego wcześniej ubezpieczenia. Dlatego, w celu uproszczenia procedury i skrócenia procesu likwidacji, Ergo Hestia w wielu przypadkach stosuje uproszczoną likwidację szkód bez oględzin.

Wyjeżdżając za granicę należy pamiętać o ubezpieczeniu podróżnym. Minimum to ubezpieczenie kosztów leczenia i NNW. Warto jednak wykupić pakiet podróżny, który w Ergo Hestii oprócz kosztów leczenia może zawierać również m.in koszty transportu i repatriacji, koszty ratownictwa, NNW, ubezpieczenie bagażu, sprzętu sportowego, OC w życiu prywatnym, koszty natychmiastowej pomocy assistance oraz inne rozszerzenia.

Od 9 czerwca 2015 Ergo Hestia jako pierwsza firma ubezpieczeniowa na polskim rynku powołała Rzecznika Klienta. Funkcję tę pełni Justyna Szymańska pracująca w Biurze Zapytań i Reklamacji, która znając doskonale firmę będzie w stanie prowadzić dialog z klientami i wyjaśniać ich wątpliwości.

Kontakt z Rzecznikiem, patrzącym na ubezpieczenia oczami klienta, umożliwi klientom łatwiejsze załatwienie niestandardowych spraw, zagwarantuje wsparcie oraz ułatwi naprawę ewentualnych błędów, które mogą przydarzyć się w procesie likwidacji szkód.

Ubezpieczenie Aspira to ochrona dla Ciebie i Twojej rodziny na wypadek, gdyby sprawy przybrały niekorzystny obrót. Ten nowoczesny produkt ochronny daje możliwość uzyskania wysokich świadczeń przy niewielkiej składce płatnej miesięcznie, kwartalnie lub rocznie i może pomóc zachować stabilność finansową rodziny w razie nieszczęścia.

Ubezpieczenie szyb samochodowych można w Ergo Hestii wykupić do Auto Casco jak również do samego OC komunikacyjnego.

 

Suma ubezpieczenia szyb wynosi 5 000 PLN i zmniejsza się o wypłacone odszkodowanie.

W ramach tego pakietu ubezpieczeń dla małych firm, klienci mogą w prosty sposób ubezpieczyć majątek firmy, oc działalności gospodarczej, NNW pracowników jak również samochody firmowe. Bez oględzin wypłacane jest odszkodowanie do 3 tys. zł w ramach uproszczonej likwidacji szkód.

Ergo Hestia została już po raz piąty uhonorowana  prestiżowym tytułem Gwiazdy Jakości Obsługi w ramach Polskiego Programu Jakości Obsługi. Tym samym znalazła się w gronie 100 firm najbardziej przyjaznych Klientom.

Pakiet Hestia 1 to niedrogi i prosty pakiet ubezpieczeń, który zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby ubezpieczeniowe.

Pakiet Hestia 7 to zestaw najważniejszych ubezpieczeń, które zapewnią bezpieczeństwo Tobie i Twojej rodzinie.

Jest to pierwszy produkt finansowy nagrodzony prestiżowym Godłem Promocyjnym Teraz Polska.

Pakiet ubezpieczeniowy to najkorzystniejsza oferta zakupu ubezpieczenia. Dzięki ubezpieczeniu pakietowemu łatwiej i wygodniej jest uzyskać pełny zakres ochrony, a przy okazji zaoszczędzić na składce dzięki dodatkowym zniżkom.

Integralną częścią oferty ubezpieczeniowej Ergo Hestia jest sprawny serwis likwidacji szkód. W momencie wystąpienia szkody klient przekonuje się o jakości wykupionej ochrony ubezpieczeniowej i buduje swoje zaufanie do ubezpieczyciela.

W celu uproszczenia procesu likwidacyjnego i skrócenia okresu oczekiwania na wypłatę odszkodowania Ergo Hestia w wielu przypadkach stosuje uproszczoną likwidację bez oględzin. 

Innowacyjny pakiet ubezpieczeniowy Ergo 7 daje możliwość łatwego i szybkiego dostosowania zakresu ubezpieczenia do własnych potrzeb.

Każdemu Klientowi, który w dniach 1 października – 31 grudnia 2014 kupi produkty z pakietu ERGO 7 za minimum 2 tys. zł, rozszerzymy zakres ubezpieczenia majątkowego. Promocja dotyczy ubezpieczeń mienia od ognia, od kradzieży oraz OC w życiu prywatnym lub NNW.

Ergo Hestia wdrożyła program „Słucham – Pomagam”. Dzięki tej inicjatywie klienci mogą liczyć na to, że konsultanci infolinii z własnej inicjatywy rozwiążą większość ich problemów – bez potrzeby zgłaszania formalnej skargi.