Pakiet Hestia Biznes przeznaczony jest dla małych i średnich firm o majątku nieprzekraczającym 15 mln zł. Można w nim ubezpieczyć zarówno flotę aut firmowych jak i pojedyncze samochody oraz nieruchomości, wyposażenie, sprzęt elektroniczny, środki obrotowe oraz ryzyko odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej działalności (OC firmy).

 

Elastyczny i nowoczesny pakiet ubezpieczeniowy ERGO 7 daje możliwość łatwego i szybkiego dostosowania zakresu ubezpieczenia do własnych potrzeb. W pakiecie dostępne są ubezpieczenia mienia oraz komunikacyjne (7 rodzajów ubezpieczeń), każde w 3 wariantach zakresowych.

 

Best Doctors to ubezpieczenie zewnętrznego, międzynarodowego operatora, które od niedawna znajduje się w ofercie ERGO Hestii. Jest to pakiet świadczeń zapewniający, w razie poważnego zachorowania, zarówno organizację jak i pokrycie kosztów leczenia za granicą.

 

W ramach ochrony ubezpieczeniowej w OC komunikacyjnym ERGO Hestia gwarantuje poszkodowanym w wypadkach nie tylko rekompensatę finansową, ale również pomoc w powrocie do zdrowia w ramach kompleksowego programu realizowanego przez Centrum Pomocy Osobom Poszkodowanym (CPOP).

 

Ubezpieczenia na życie w ERGO Hestia Życie. Prezentujemy najnowszą odsłonę grupowych ubezpieczeń na życie w ERGO Hestii. Jest to nowa oferta dla klientów indywidulanych (tzw. Grupa Otwarta - Hestia Razem) oraz dla firm. Nowością jest też nowoczesny system do sprzedaży i obsługi polis, który przyspiesza, ułatwia i uprzyjemnia wszystkie procedury związane z zawarciem polisy życiowej.

 

ERGO Hestia stale monitoruje rodzaj szkód występujących w poszczególnych okresach oraz porach roku i dzięki temu może kształtować ofertę zgodną z potrzebami i oczekiwaniami klientów. Efektem tych działań są m.in. ubezpieczenia Assistance, dostępne w pakietach ERGO, które mogą okazać się szczególnie pomocne w przypadku typowych zimowych zdarzeń.

 

Sezon zimowy w pełni, a ferie albo się juz rozpoczęły albo wkrótce się zaczną. Warto teraz pamiętać o odpowiednim ubezpieczeniu zarówno dla nas jak i naszych dzieci. Oferujemy wybrane produkty z dodatkowymi zniżkami, tak aby nasi klienci mogli sobie pozwolić na jak najlepiej dopasowany zakres ubezpieczenia.

 

Jak wiadomo, od października 2018 roku kierowcy nie muszą wozić przy sobie dowodu rejestracyjnego ani potwierdzenia ubezpieczenia OC. To niewątpliwe udogodnienie, w niektórych sytuacjach może jednak rodzić problemy. Chyba, że jesteśmy ubezpieczeni w ERGO Hestii.

 

W opublikowanym przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego „Raporcie o stanie rynku brokerskiego w 2017 roku”, w którym brokerzy wystawili oceny ubezpieczycielom, ponownie najlepiej oceniono jakość usług świadczonych przez ERGO Hestię.

Ubezpieczenie Medical Assistance dostępne jest m.in. wraz z ubezpieczeniem mieszkania w pakiecie Hestia 7. Warunkiem skorzystania z usługi jest wystąpienie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku wymagającego pomocy medycznej na terenie Polski.

Home Assistance zapewnia zorganizowanie natychmiastowej pomocy, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Ochrona dostępna jest w pakietach z ubezpieczeniem mieszkania lub domu. Pomoc przysługuje w miejscu ubezpieczenia w razie wystąpienia szkody lub zagrożenia jej wystąpieniem, w ciągu maksymalnie 4 godzin od zgłoszenia.

W związku z coraz częstszymi atakami hakerskimi i związanymi z tym obawami klientów, Ergo Hestia oferuje ubezpieczenie od ryzyk cybernetycznych. Dzięki takiemu ubezpieczeniu nie trzeba obawiać się kosztów związanych z uszkodzeniem lub utratą danych elektronicznych oraz kosztów będących skutkiem odpowiedzialności za szkody jakie poniosą osoby trzecie na skutek utraty danych.

Ergo Hestia drugi rok z rzędu otrzymuje nagrodę "Złoty Zderzak" za współpracę z warsztatami samochodowymi. Wyróżnienie przyznawane jest przez pracowników warsztatów, na podstawie wypełnianych przez nich ankiet. Organizator to Polska Izba Motoryzacji, a udział w badaniu biorą zarówno autoryzowane jak i nieautoryzowane serwisy.

Pakiet ubezpieczeniowy ERGO Sport to produkt skierowany do osób aktywnych, uprawiających sport zarówno rekreacyjnie jak i zawodowo, w Polsce i za granicą. Ochrona może obejmować również sporty ryzykowne oraz ekstremalne, a szeroki zakres ryzyk i świadczonej pomocy powoduje, że może to być doskonałe zabezpieczenie Twojej aktywności.

W pakiecie Hestia 7 dostępne jest ubezpieczenie ochrony prawnej. Przedmiot ubezpieczenia to koszty ochrony prawnej poniesione w celu ochrony swoich praw w zakresie przewidzianym przepisami polskiego prawa, w postępowaniach przed polskimi sądami, prowadzonych z udziałem

Klienci Ergo Hestii mają od niedawna możliwość zawierania polis ubezpieczeniowych zdalnie, bez podpisu. Do skorzystania z usługi potrzebna jest aktywacja eKonta ubezpieczeniowego oraz kontakt z wybranym agentem. iOfertę, na życzenie i po uzgodnieniu szczegółów z klientem, przygotowuje agent. Klient otrzymuje na wskazany adres email informację o iOfercie.

Integralną i najważniejszą częścią oferty ubezpieczeniowej jest sprawny serwis likwidacji szkód. Dopiero po szkodzie klient może w pełni zweryfikować jakość zakupionego wcześniej ubezpieczenia. Dlatego, w celu uproszczenia procedury i skrócenia procesu likwidacji, Ergo Hestia w wielu przypadkach stosuje uproszczoną likwidację szkód bez oględzin.

Wyjeżdżając za granicę należy pamiętać o ubezpieczeniu podróżnym. Minimum to ubezpieczenie kosztów leczenia i NNW. Warto jednak wykupić pakiet podróżny, który w Ergo Hestii oprócz kosztów leczenia może zawierać również m.in koszty transportu i repatriacji, koszty ratownictwa, NNW, ubezpieczenie bagażu, sprzętu sportowego, OC w życiu prywatnym, koszty natychmiastowej pomocy assistance oraz inne rozszerzenia.

Od 9 czerwca 2015 Ergo Hestia jako pierwsza firma ubezpieczeniowa na polskim rynku powołała Rzecznika Klienta. Funkcję tę pełni Justyna Szymańska pracująca w Biurze Zapytań i Reklamacji, która znając doskonale firmę będzie w stanie prowadzić dialog z klientami i wyjaśniać ich wątpliwości.

Kontakt z Rzecznikiem, patrzącym na ubezpieczenia oczami klienta, umożliwi klientom łatwiejsze załatwienie niestandardowych spraw, zagwarantuje wsparcie oraz ułatwi naprawę ewentualnych błędów, które mogą przydarzyć się w procesie likwidacji szkód.

Ubezpieczenie Aspira to ochrona dla Ciebie i Twojej rodziny na wypadek, gdyby sprawy przybrały niekorzystny obrót. Ten nowoczesny produkt ochronny daje możliwość uzyskania wysokich świadczeń przy niewielkiej składce płatnej miesięcznie, kwartalnie lub rocznie i może pomóc zachować stabilność finansową rodziny w razie nieszczęścia.

Ubezpieczenie szyb samochodowych można w Ergo Hestii wykupić do Auto Casco jak również do samego OC komunikacyjnego.

 

Suma ubezpieczenia szyb wynosi 5 000 PLN i zmniejsza się o wypłacone odszkodowanie.

W ramach tego pakietu ubezpieczeń dla małych firm, klienci mogą w prosty sposób ubezpieczyć majątek firmy, oc działalności gospodarczej, NNW pracowników jak również samochody firmowe. Bez oględzin wypłacane jest odszkodowanie do 3 tys. zł w ramach uproszczonej likwidacji szkód.

Ergo Hestia została już po raz piąty uhonorowana  prestiżowym tytułem Gwiazdy Jakości Obsługi w ramach Polskiego Programu Jakości Obsługi. Tym samym znalazła się w gronie 100 firm najbardziej przyjaznych Klientom.

Pakiet Hestia 1 to niedrogi i prosty pakiet ubezpieczeń, który zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby ubezpieczeniowe.

Pakiet Hestia 7 to zestaw najważniejszych ubezpieczeń, które zapewnią bezpieczeństwo Tobie i Twojej rodzinie.

Jest to pierwszy produkt finansowy nagrodzony prestiżowym Godłem Promocyjnym Teraz Polska.

Pakiet ubezpieczeniowy to najkorzystniejsza oferta zakupu ubezpieczenia. Dzięki ubezpieczeniu pakietowemu łatwiej i wygodniej jest uzyskać pełny zakres ochrony, a przy okazji zaoszczędzić na składce dzięki dodatkowym zniżkom.

Integralną częścią oferty ubezpieczeniowej Ergo Hestia jest sprawny serwis likwidacji szkód. W momencie wystąpienia szkody klient przekonuje się o jakości wykupionej ochrony ubezpieczeniowej i buduje swoje zaufanie do ubezpieczyciela.

W celu uproszczenia procesu likwidacyjnego i skrócenia okresu oczekiwania na wypłatę odszkodowania Ergo Hestia w wielu przypadkach stosuje uproszczoną likwidację bez oględzin. 

Każdemu Klientowi, który w dniach 1 października – 31 grudnia 2014 kupi produkty z pakietu ERGO 7 za minimum 2 tys. zł, rozszerzymy zakres ubezpieczenia majątkowego. Promocja dotyczy ubezpieczeń mienia od ognia, od kradzieży oraz OC w życiu prywatnym lub NNW.

Ergo Hestia wdrożyła program „Słucham – Pomagam”. Dzięki tej inicjatywie klienci mogą liczyć na to, że konsultanci infolinii z własnej inicjatywy rozwiążą większość ich problemów – bez potrzeby zgłaszania formalnej skargi.