Ubezpieczenia dla firm w ERGO Hestii

Pakiety ubezpieczeń firmowych dla małych i średnich firm oraz ubezpieczenia korporacyjne dla dużych podmiotów.

 

Oferowane przez nas pakiety ERGO Biznes i Moja Firma oraz ryzyka indywidualne pozwalają na kompleksowe ubezpieczenie firmy. Ochrona ubezpieczeniowa może obejmować wszystkie lub tylko wybrane ryzyka z listy prezentowanej poniżej:

 • OC działalności gospodarczej (delikt i kontrakt, oc za produkt, oc pracodawcy)
 • Ubezpieczenie mienia firmy od ognia i innych zdarzeń losowych (nieruchomości, budynki, budowle, maszyny, urządzenia, nakłady inwestycyjne, środki obrotowe, wyposażenie ...) - oferta obejmuje zarówno wariant ubezpieczenia mienia firmy od zdarzeń losowych tzw. ryzyka nazwane wymienione w OWU jak również tzw. wszystkie ryzyka (All Risk). Ubezpieczenie typu All Risk oznacza, że ochroną objęte są wszelkie zdarzenia losowe z wyjątkiem wyraźnie wyłączonych z zakresu ubezpieczenia poprzez zapisy w warunkach ogólnych ubezpieczenia firmy.
 • Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku. Istnieje możliwość rozszerzenia zakresu ubezpieczenia firmy o szkody powstałe w skutek wandalizmu oraz o szkody w wartościach pieniężnych i przedmiotach wartościowych w czasie transportu
 • Ubezpieczenie samochodów firmowych i leasingowanych na dogodnych warunkach
 • Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego (stacjonarnego i przenośnego oraz danych i nośników danych) w miejscu ubezpieczenia i poza nim - również za granicą.
 • Ubezpieczenie towaru w przewozie (Cargo)
 • NNW pracowników
 • Grupowe ubezpieczenie na życie dla pracowników i ich rodzin Hestia Rodzina - dowiedz się więcej >>>
 • OC przewoźnika w ruchu krajowym i międzynarodowym
 • OC spedytora
 • Gwarancje finansowe (wadialne, należytego wykonania kontraktu, usunięcia wad i usterek)

Dla większych podmiotów i niestandardowych ryzyk oferujemy ubezpieczenia korporacyjne ERGO Hestii, które oprócz elementów wymienionych powyżej mogą obejmować również poniższe ryzyka:

 • Ubezpieczenia transportowe: OCP, Cargo, OC spedytora
 • Ubezpieczenia maszyn i urządzeń, fabryk, linii produkcyjnych. Ubezpieczenie obejmuje ochronę maszyn i urządzeń należących do przedsiębiorstwa od szkód powstałych wskutek wszelkich zdarzeń niewyłączonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia (All Risk) powstałych w trakcie eksploatacji.
 • Utratę zysku - ubezpieczenie strat finansowych przedsiębiorcy, które powstaną jako następstwo szkody materialnej w majątku firmy
 • Ubezpieczenia ryzyk budowlanych, budowlano montażowych CAR/EAR. Ubezpieczenie ryzyk budowlano montażowych jest przeznaczone dla inwestorów, głównych wykonawców i podwykonawców inwestycji budowlanych. Ochrona obejmuje zarówno prace budowlane jak również mienie wykorzystywane podczas budowy, otoczenie terenu budowy, sprzęt i wyposażenie, maszyny budowlane oraz odpowiedzialność cywilną przedsiębiorcy po odpowiednim rozszerzeniu zakresu ubezpieczenia.
 • Ubezpieczenie sprzętu i maszyn budowlanych - ochroną typu All Risk objęty jest sprzęt, który został przyjęty do eksploatacji m.in. : maszyny, sprzęt i wyposażenie budowlane, do budowy dróg i trakcji kolejowych, dźwigi, maszyny podnoszące, systemy transportowe, maszyny do przemieszczania gruntu, do wierceń i palowania oraz pojazdy lub sprzęt służb publicznych. 
 • Ubezpieczenia Cyber od ryzyk cybernetycznych, ataków hakerskich oraz utraty lub wycieku danych, w tym danych osobowych.
 • Ubezpieczenia finansowe / Gwarancje kontraktowe dla firm - należytego wykonania umowy oraz usunięcia wad i usterek (rękojmia) oraz celne (długu celnego)
 • Ubezpieczenia EKO - od szkód w środowisku naturalnym
 • Ubezpieczenia dla pracowników - grupowe na życie, podróżne na cały rok i NNW

 

Zachęcamy również do kontaktu z naszym biurem w celu poznania szczegółów oferty.