Ubezpieczenia dla firm w ERGO Hestii

Pakiety ubezpieczeń firmowych dla małych i średnich firm oraz ubezpieczenia korporacyjne dla dużych podmiotów.

 

Oferowane przez nas pakiety Hestia Biznes i Moja Firma pozwalają na kompleksowe ubezpieczenie firmy. Ochrona ubezpieczeniowa może obejmować wszystkie lub tylko wybrane ryzyka z listy prezentowanej poniżej:

 • OC działalności gospodarczej (delikt i kontrakt, oc za produkt, oc pracodawcy)
 • Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych (nieruchomości, środki obrotowe, wyposażenie ...)
 • Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku
 • Ubezpieczenie samochodów firmowych i leasingowanych na dogodnych warunkach
 • Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego (stacjonarnego i przenośnego) w miejscu ubezpieczenia i poza nim - również za granicą.
 • Ubezpieczenie towaru w przewozie (Cargo)
 • NNW pracowników
 • OC przewoźnika w ruchu krajowym i międzynarodowym
 • OC spedytora
 • Gwarancje finansowe (wadialne, należytego wykonania kontraktu, usunięcia wad i usterek)

Dla większych podmiotów i niestandardowych ryzyk oferujemy ubezpieczenia korporacyjne, które oprócz elementów wymienionych powyżej mogą obejmować również poniższe ryzyka:

 • Ubezpieczenia transportowe: OCP, Cargo, OC spedytora
 • Ubezpieczenia maszyn i urządzeń, fabryk, linii produkcyjnych
 • Ubezpieczenia ryzyk budowlanych, budowlano montażowych CAR
 • Ubezpieczenie maszyn budowlanych
 • Ubezpieczenia Cyber od ryzyk cybernetycznych
 • Gwarancje kontraktowe oraz celne (długu celnego)
 • Ubezpieczenia EKO - od szkód w środowisku naturalnym
 • Ubezpieczenia dla pracowników - grupowe na życie, podróżne na cały rok i NNW

 

Zachęcamy również do kontaktu z naszym biurem w celu poznania szczegółów oferty.