Ubezpieczenie Auto Casco można zawrzeć w Ergo Hestii w pakietach dla klientów indywidualnych i firm lub jako oddzielne ubezpieczenie.

 

Auto Casco w Hestii to:

 • Ochrona ubezpieczeniowa w kraju i poza granicami na terenie Europy (bez państw byłego ZSRR) oraz w Algierii, Maroku, Tunezji, Izraelu i Iranie
 • Możliwość elastycznego kształtowania zakresu ubezpieczenia - pełne AC z kradzieżą/bez kradzieży, ubezpieczenie od drobnych uszkodzeń lub tylko od kradzieży i całkowitego zniszczenia.
 • Wybór systemu rozliczania szkody - wariant serwisowy lub kosztorysowy
 • Możliwość całkowitego zniesienia udziałów własnych lub ich wprowadzenia
 • Szeroka paleta dodatkowych rozszerzeń np. bagaż, ochrona utraty zniżki, assistance w 3 wariantach

 

Dzięki ubezpieczeniu AC otrzymujesz ochronę pojazdu wraz z wyposażeniem w razie:

 • Zderzenia pojazdów, zderzenia z osobami, zwierzętami lub przedmiotami spoza pojazdu
 • Uszkodzenia przez osoby trzecie
 • Uszkodzenia przez sprzęt sportowy przewożony w bagażniku zewnętrznym
 • Pożaru, wybuchu, zatopienia i nagłego działania sił przyrody
 • Nagłego działania czynnika chemicznego lub termicznego znajdującego się na zewnątrz pojazdu
 • Kradzieży (rozszerzenie)

 

Dzięki interesującym pakietom Hestia 7, Ergo 7, Hestia 1, można ubezpieczyć w Ergo Hestii samochód, lub samochód i mieszkanie/dom uzyskując przy tym bardzo atrakcyjny zakres i składkę.

 

Zachęcamy do kontaktu z naszym biurem w celu poznania szczegółów oferty.