Domek letniskowy wraz ze stałymi elementami i wyposażeniem można ubezpieczyć od ognia i innych zdarzeń losowych oraz od kradzieży z włamaniem i rozboju.

 

Za domek letniskowy uznajemy zamieszkiwany czasowo budynek służący celom rekreacyjnym, a także budynek na terenie działki rekreacyjnej, czy ogródka działkowego. Ubezpieczyć można zarówno domek murowany jak i drewniany.

 

Ubezpieczenie pokrywa szkody powstałe wskutek:

 • pożaru
 • wybuchu
 • uderzenia pioruna
 • huraganu
 • gradu
 • osunięcia się ziemi (niespowodowanego przez człowieka)
 • zapadania się ziemi
 • lawiny
 • zalania
 • upadku statku powietrznego
 • dodatkowo rozszerzenie o powódź

 

Za opłatą dodatkowej składki zakres ochrony można również rozszerzyć o kradzież z włamaniem i rozbój.

 

Dzięki temu ubezpieczeniu nie musisz się martwić o swój domek letniskowy, gdy akurat w nim nie wypoczywasz.

 

Skontaktuj się z nami w celu przygotowania oferty.