Ubezpieczenie Aspira to ochrona dla Ciebie i Twojej rodziny na wypadek, gdyby sprawy przybrały niekorzystny obrót. Ten nowoczesny produkt ochronny daje możliwość uzyskania wysokich świadczeń przy niewielkiej składce płatnej miesięcznie, kwartalnie lub rocznie i może pomóc zachować stabilność finansową rodziny w razie nieszczęścia.

 

Aspira to kompleksowe ubezpieczenie na życie, które można rozszerzyć o następujące opcje:

  • poważne zachorowania
  • trwałe inwalidztwo lub trwała niezdolność do pracy wskutek wypadku
  • złamanie kości wskutek wypadku
  • przejęcie opłacania składek przez Ubezpieczyciela na wypadek całkowitej niezdolności do pracy
  • leczenie szpitalne
  • dodatkowe świadczenie na skutek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku
  • dodatkowe świadczenie na skutek śmierci wskutek wypadku w ruchu lądowym wodnym lub powietrznym

 

Ochronę ubezpieczeniową możesz uzyskać już od 30 zł miesięcznie.

 

Ubezpieczenie Aspira oferowane jest dla kobiet i mężczyzn w wieku od 18 do 65 lat, którzy chcą zadbać o zabezpieczenie bliskich i zapewnić im środki finansowe na życie i spłatę zobowiązań w razie nieszczęśliwego wypadku losowego.

 

Zachęcamy do kontaktu z naszym biurem w celu poznania szczegółów oferty.