Dzięki ubezpieczeniu domu w budowie zapewnisz ochronę swojej inwestycji podczas prac budowlanych polegających na budowie domu jak również rozbudowie i przebudowie już istniejącej nieruchomości.

 

Ubezpieczeniem tym można objąć:

 • Domy jednorodzinne wraz ze stałymi elementami
 • Wolnostojące garaże, budynki gospodarcze, obiekty małej architektury jeżeli znajdują się w obrębie tej samej nieruchomości co ubezpieczony dom
 • Należące do ubezpieczonego mienie ruchome znajdujące się w ubezpieczonym domu

 

Domy jednorodzinne wraz ze stałymi elementami oraz (za opłatą dodatkowej składki) ruchomości domowe mogą być ubezpieczone od:

 • pożaru
 • zalania
 • wybuchu
 • uderzenia pioruna
 • huraganu
 • gradu
 • katastrofy budowlanej
 • zapadania i osunięcia się ziemi
 • spływu wód po zboczach
 • upadku statku powietrznego
 • lawiny
 • powodzi (dodatkowe rozszerzenie)
 • kradzieży z włamaniem i rozboju (możliwe po spełnieniu warunków dotyczących zabezpieczenia mienia)

 

Ubezpieczenie domu w budowie można zawrzeć na rok lub na okres krótszy niż rok, jeśli planujemy zakończyć inwestycję wcześniej.

 

Bardzo ważne jest żeby właściwie określić sumę ubezpieczenia dla prowadzonej inwestycji, która powinna odpowiadać jej wartości na koniec okresu ubezpieczenia.

 

Nie zapominajmy też, że elementy instalacji i wykończenia (podłogi, biały montaż, kafelki, drzwi itp.) podczas składowania w domu, przed zamontowaniem, należą właśnie do kategorii elementów ruchomych. Dopiero po zamontowaniu będą częścią domu. Dlatego należy przyjąć także odpowiednią sumę ubezpieczenia dla ruchomości. 

 

Skontaktuj się z nami w celu przygotowania oferty.