Integralną częścią oferty ubezpieczeniowej Ergo Hestia jest sprawny serwis likwidacji szkód. W momencie wystąpienia szkody klient przekonuje się o jakości wykupionej ochrony ubezpieczeniowej i buduje swoje zaufanie do ubezpieczyciela.

W celu uproszczenia procesu likwidacyjnego i skrócenia okresu oczekiwania na wypłatę odszkodowania Ergo Hestia w wielu przypadkach stosuje uproszczoną likwidację bez oględzin. 

 

Na czym polega uproszczona likwidacja szkód w Ergo Hestii:

  • nie są potrzebne oględziny - szkodę zgłasza się telefonicznie lub za pośrednictwem ekonta i można przystąpić do naprawy szkód
  • w przypadku szkód majątkowych uproszczoną procedurą można objąć szkody do 3 000 PLN
  • jeżeli szkoda zgłoszona jest przez ekonto nie ma potrzeby przedstawiania dokumentów papierowych - korespondencja prowadzona jest w formie elektronicznej