Hestia Rodzina - grupowa polisa na życie dla pracowników

 

Hestia Rodzina - grupowe Ubezpieczenie na Życie Pracowników i ich Rodzin. Jako produkt czysto ochronny zabezpiecza Ubezpieczonego i życie oraz zdrowia jego najbliższej rodziny.

 

Hestia Rodzina to :

 • dodatkowy atut dla pracodawcy w procesie rekrutacji nowych pracowników
 • narzędzie do motywowania i rozwijania dobrych relacji z pracownikami
 • możliwość zaliczenia składek ubezpieczeniowych w koszty uzyskania przychodu
 • zwolnienie z odprawy pośmiertnej w przypadku finansowania składki przez pracodawcę
 • możliwość indywidualnego kontynuowania ubezpieczenia przez pracownika po zmianie miejsca pracy

 

Ubezpieczenie może obejmować szeroki pakiet ryzyk i zdarzeń w zależności od oczekiwań pracodawcy i pracowników:

 • Ubezpieczenie życia - zgon ubezpieczonego lub członków najbliższej rodziny, zgon w skutek nieszczęśliwego wypadku w tym wypadku przy pracy, zgon na skutek zawału serca lub udaru mózgu, osierocenie dziecka.
 • Ubezpieczenie zdrowia - świadczenie w przypadku wystąpienia leczenia szpitalnego lub poważnego zachorowania objętego zakresem ubezpieczenia, czasowa lub trwała niezdolność do pracy z powodu choroby, operacja chirurgiczna, trwały uszczerbek na zdrowiu, określone rodzaje nowotworów, leczenie szpitalne i poszpitalne
 • NNW - odszkodowanie za trwałe następstwa nieszczęśliwego wypadku, niezdolność do pracy, trwały uszczerbek na zdrowiu, inwalidztwo oraz koszty rehabilitacji.
 • Ubezpieczenie małżonka m.in. na wypadek poważnego zachorowania lub trwałego inwalidzctwa na skutek wypadku czy śmierci
 • Assistance - szeroki pakiet usług assistance, które zapewnią natychmiastową pomoc w razie wystąpienia nieszczęśliwego wypadku
 • Ryzyka nauczycielskie - świadczenia oferowane tylko nauczycielom, związane z ich ryzykiem zawodowym m.in. chorobami krtani, utratą mowy, upośledzeniem słuchu
 • Inne świadczenia - np. z tytułu narodzin dziecka
 • Global Doctors - druga opinia medyczna i możliwość finansowania leczenia za granicą w przypadku stwierdzenia nowotworu - więcej informacji o Global Doctors

 

Skontaktuj się z nami aby poznać ofertę przygotowaną specjalnie dla Ciebie.