Hestia Rodzina - grupowa polisa na życie dla pracowników

 

Hestia Rodzina - grupowe Ubezpieczenie na Życie dla Pracowników i ich Rodzin. Jako produkt czysto ochronny zabezpiecza Ubezpieczonego i życie oraz zdrowia jego najbliższej rodziny.

 

Hestia Rodzina to paleta świadczeń dla Twoich pracowników. Tworzymy indywidualne plany ubezpieczeniowe dla poszczególnych firm oraz oferujemy gotowe pakiety dla wybranych branż takich jak handel detaliczny, budownictwo czy transport lądowy. Zobacz jakie korzyści może przynieść ubezpieczenie grupowe na życie zarówno Twojej firmie jak i pracownikom.

 

Co Hestia Rodzina daje Twojej firmie :

 • dodatkowy atut dla pracodawcy w procesie rekrutacji nowych pracowników.
 • narzędzie do motywowania i rozwijania dobrych relacji z pracownikami.
 • korzyści podatkowe, w tym możliwość zaliczenia składek ubezpieczeniowych w koszty uzyskania przychodu gdy firma finansuje składki na ubezpieczenie pracowników zgodnie z warunkami w art. 16 ust 1 pkt 59 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 • zwolnienie z odprawy pośmiertnej w przypadku finansowania składki przez pracodawcę.

 

Korzyści dla pracowników :

 • wsparcie finansowe dla pracowników i ich rodzin w przypadku zachorowania, wypadku, narodzin dziecka, operacji chirurgicznej, niezdolności do pracy czy leczenia szpitalnego - już od pierwszego dnia.
 • stosunkowo wysokie sumy ubezpieczenia przy zachowaniu niskich składek - już od 40 zł miesięcznie.
 • szybka wypłata świadczenia - nawet dzień po zgłoszeniu.

 

Ubezpieczenie może obejmować szeroki pakiet ryzyk i zdarzeń w zależności od oczekiwań pracodawcy i pracowników:

 • Ubezpieczenie życia - zgon ubezpieczonego lub członków najbliższej rodziny, zgon w skutek nieszczęśliwego wypadku w tym wypadku przy pracy, zgon na skutek zawału serca lub udaru mózgu, osierocenie dziecka.
 • Ubezpieczenie zdrowia - świadczenie w przypadku wystąpienia leczenia szpitalnego lub poważnego zachorowania objętego zakresem ubezpieczenia, czasowa lub trwała niezdolność do pracy z powodu choroby, operacja chirurgiczna, trwały uszczerbek na zdrowiu, określone rodzaje nowotworów, leczenie szpitalne i poszpitalne
 • NNW - odszkodowanie za trwałe następstwa nieszczęśliwego wypadku, niezdolność do pracy, trwały uszczerbek na zdrowiu, inwalidztwo oraz koszty rehabilitacji.
 • Ubezpieczenie małżonka m.in. na wypadek poważnego zachorowania lub trwałego inwalidzctwa na skutek wypadku czy śmierci
 • Assistance - szeroki pakiet usług assistance, które zapewnią natychmiastową pomoc w razie wystąpienia nieszczęśliwego wypadku
 • Ryzyka nauczycielskie - świadczenia oferowane tylko nauczycielom, związane z ich ryzykiem zawodowym m.in. chorobami krtani, utratą mowy, upośledzeniem słuchu
 • Inne świadczenia - np. z tytułu narodzin dziecka
 • Global Doctors - druga opinia medyczna i możliwość finansowania leczenia za granicą w przypadku stwierdzenia nowotworu - więcej informacji o Global Doctors
 • Medi Plan - dostęp do ponad 1400 placówek medycznych w całej Polsce, gwarantujący świadczenia medyczne i rehabilitacyjne w razie nagłego wypadku.

Skontaktuj się z nami aby poznać ofertę przygotowaną specjalnie dla Ciebie.